e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- noteikumi, kuri zaudējuši spēku
 

Iekšējie normatīvie akti- noteikumi, kuri zaudējuši spēku

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Noteikumi

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2018./2019. akadēmiskajam gadam

1.pielikums 
2.pielikums 
3.pielikums 
4.pielikums 
 (zaudējis spēku)

 10

01.11.2017.

1.pielikums 
2.pielikums 
3.pielikums 
4.pielikums 

17.08.2018.    17.08.2018. 

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 2018./2019.mācību gadam

1.pielikums 
2.pielikums 
3.pielikums 
4.pielikums 
5.pielikums 
6.pielikums
 (zaudējis spēku)

 8

13.10.2017.

pielikumi

 
29.06.2018.     02.07.2018.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 2017./2018.mācību gadam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
pielikums
 (zaudējis spēku)

17   

12.09.2016.

pielikumi

03.04.2017.     03.04.2017.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2017./2018.akadēmiskajam gadam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
pielikums
 (zaudējis spēku)

16

12.09.2016.

pielikumi

10.08.2017.   12.09.2017.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2016./2017.mācību gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
pielikums līgumam 
 (zaudējis spēku)

24

03.09.2015.

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

14.06.2016.   16.11.2018.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2016./2017.akadēmiskajam gadam
 (zaudējis spēku)

23

28.08.2015.

14.06.2016.   01.09.2015.

Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes, kontroles un anketēšanas noteikumi
(zaudējis spēku)

9

02.04.2015.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

23.08.2017.

01.12.2016.

07.01.2016.

 13.11.2020.   16.11.2020.

Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas,uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība  
(zaudējis spēku)

2

23.01.2015.

13.04.2018.

19.01.2017.

11.08.2020. 04.11.2020

Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība
 (zaudējis spēku)

33

23.10.2014.

  22.01.2015. 28.10.2014.

Sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība
Valsts policijas koledžā
 (zaudējis spēku)

29

11.09.2014.

  01.04.2016. 17.02.2020.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 2015./2016.mācību gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Pielikums- vienošanās
 (zaudējis spēku)

28

08.09.2014.

03.07.2015.   03.07.2015.
Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2015./2016.akadēmiskajam gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Pielikums- vienošanās
 (zaudējis spēku)
21

18.08.2014.

    04.09.2014.
Valsts policijas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi
Zaudējuši spēku
9 15.04.2014. 29.07.2015.    12.07.2018. 17.07.2018.
Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas
arodizglītības programmā "Policijas darbs"
2014./2015.mācību gadam
 (zaudējis spēku)
32 27.12.2013.     28.12.2013.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā iegādājas, saņem, uzskaita, nodod un noraksta materiālās vērtības, piešķir inventāra numurus ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem
(zaudējis spēku)
30 11.12.2013. 09.02.2015.  27.06.2019. 03.07.2019.
Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"
2014./2015.akadēmiskajam gadam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Vienošanās
 (zaudējis spēku)

26 31.10.2013.


1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

    01.11.2013.

Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes un kontroles noteikumi

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

 (zaudējis spēku)

25 23.10.2013.   02.04.2015. 22.05.2015.
Noteikumi par reflektantu uzņemšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2013./2014.mācību gadam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

(zaudējis spēku)

29 18.12.2012.  10.07.2013.   19.12.2012.
Noteikumi par reflektantu uzņemšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2013./2014. akadēmiskajam gadam
(zaudējis spēku)
25 31.10.2012.     31.10.2012.
Valsts policijas koledžas Speciālās bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi
(zaudējis spēku)
22 26.09.2012.   29.06.2020.  30.06.2020.
Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu (printēšana, kopēšana) apmaksas noteikumi
(zaudējis spēku)
17 27.06.2012.   06.06.2013 16.07.2012.
Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība
(zaudējis spēku)
14 30.05.2012.   22.10.2014. 27.01.2014.
Noteikumi par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Policijas darbs” noslēguma pārbaudījuma organizāciju un norisi 
(zaudējis spēku) 
9 29.02.2012. 12.03.2013.
05.06.2012.
14.05.2012.
20.04.2015. 26.04.2013.
Noteikumi par reflektantu uzņemšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2012./2013.mācību gadam 
(zaudējis spēku)
2 09.01.2012. 09.02.2012.   27.08.2012
Noteikumi par reflektantu uzņemšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2012./2013.mācību gadam 
(zaudējis spēku)
1 09.01.2012.

10.08.2012.
04.06.2012.
16.03.2012.

  27.08.2012.

Noteikumi par caurlaižu režīmu Valsts policijas koledžā (zaudējis spēku)

16 29.12.2010.   22.01.2015. 12.12.2014.
Kārtībā, kādā ievērojama ugunsdrošība Valsts policijas koledžā un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā (zaudējis spēku) 15 29.12.2010. 07.03.2013. 31.01.2018.  31.10.2018.
Valsts policijas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi (zaudējis spēku) 13 08.12.2010.   15.04.2014. 11.02.2014.
Noteikumi par valsts noslēguma pārbaudījuma saturu un norisi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"
(zaudējis spēku)
9 19.10.2010. 19.10.2010. 17.12.2015. 18.12.2015.
Noteikumi par referātu un kvalifikācijas darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts policijas koledžā
(zaudējis spēku 2014.gada 22.decembrī ar VPK iekšējiem noteikumiem Nr.37., izdoti 2014.gada 23.decembrī)
8 02.09.2010.   23.12.2014. 31.07.2012.
Noteikumi par kvalifikācijas eksāmena norisi, saturu un vērtēšanas kritērijiem
Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs"
(zaudējis spēku)
6 30.06.2010. 27.06.2013. 17.05.2015. 07.12.2015.

Sevišķās lietvedības organizēšanas noteikumi Valsts policijas koledžā
(zaudējis spēku)

5 09.06.2010.   03.02.2015. 25.11.2014.