c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- noteikumi (spēkā esoši)
 

Iekšējie normatīvie akti- noteikumi (spēkā esoši)

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Noteikumi

Izglītojamo personu lietu iekārtošanas, noformēšanas, aprites un glabāšanas noteikumi

15 16.12.2021.     17.12.2021.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžā
2022./2023. akadēmiskajam/mācību gadam 

14 01.11.2021.     02.11.2021.

Valsts policijas koledžas ētikas kodekss

11 18.05.2021.     19.05.2021.

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas iekšējās kārtības un drošības noteikumi

10 13.05.2021.     16.05.2021.

Grozījumi Valsts policijas koledžas 2020.gada 11.augusta iekšējos noteikumos Nr.6 “Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība"

7 19.03.2021.     05.05.2021.

Valsts policijas koledžas dežurantu darba organizācijas noteikumi

6 17.03.2021.     18.03.2021. 

Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā organizē obligāto veselības pārbaudi, apmaksā ar to saistītos izdevumus un kompensē izdevumus par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi

3 11.02.2021.     11.02.2021.

Valsts policijas koledžas dokumentu pārvaldības noteikumi  
1.pielikums 
2.pielikums 
3.pielikums 
4.pielikums  
5.pielikums 
6.pielikums 
7.pielikums 
8.pielikums  
9.pielikums 
10.pielikums 
11.pielikums 
12.pielikums  
13.pielikums 
14.pielikums 
15.pielikums 
16.pielikums  
17.pielikums  

11 03.12.2020.     06.11.2020.

Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes, kontroles un anketēšanas noteikumi

10 13.11.2020.       27.04.2021.

Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība

6 11.08.2020  19.03.2021.   07.06.2021

Speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam saņemšanas, lietošanas un nodošanas noteikumi Valsts policijas koledžā

5 29.06.2020.     30.06.2020.

Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

4 29.06.2020.     30.06.2020.

Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

10 22.07.2019.     23.07.2019.

Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā iegādājas, saņem, uzskaita, nodod un noraksta materiālās vērtības, piešķir inventāra numurus ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem

8 27.06.2019.     03.07.2019.

Valsts policijas koledžas izglītības pasākumu administrēšnas sistēmas noteikumi

19 23.11.2018.     17.12.2018.

Par Valsts policijas koledžas 2018.gada 3.septembra iekšējo noteikumu Nr.12 "Valsts policijas koledžas kopēšanas un printēšanas pakalpojumu (A4 formāts) apmaksas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

15 03.09.2018.     07.01.2019.

Valsts policijas koledžas kopēšanas un printēšanas pakalpojumu (A4 formāts) apmaksas noteikumi

12 03.09.2018.   15.10.2018. 07.01.2019.

Valsts policijas koledžas Bibliotēkas lietošanas noteikumi

7 12.07.2018.     17.07.2018.

Kārtība, kādā ievēro ugunsdrošības prasības Valsts policijas koledžā un rīcība ugunsgrēka gadījumā

2 01.02.2018.     31.10.2018.

Sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība Valsts policijas koledžā

5

06.04.2016.

    14.04.2016.

Valsts noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"  

33

18.12.2015.

    18.12.2015.

Studiju uzsākšanas vēlākos studiju posmos un studiju
kursu pielīdzināšanas kārtība Valsts policijas koledžā

25

21.10.2015.

    21.10.2015.

Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs”

12

18.05.2015.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums

22.02.2021.

03.04.2018.

  08.06.2021.
Noslēguma pārbaudījuma norises kārtība Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati”  11 21.04.2015.     28.04.2015.
Sevišķās lietvedības organizēšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 3 03.02.2015.     05.02.2015.
Noteikumi par caurlaižu režīmu Valsts policijas koledžas ēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8a 1

23.01.2015.

    28.01.2015.

Kvalifikācijas darba, referāta un esejas izstrādāšanas, glabāšanas un aizstāvēšanas noteikumi
1.pielikums, atvērt šeit (precizēts 21.07.2020.)
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

37

23.12.2014.

01.12.2015.   21.07.2020.

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, referātu un eseju izstrādāšanai un noformēšanai 
Pielikumi

 

02.10.2014.

    16.10.2014.
Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
17

16.06.2014.

 18.07.2018.

  05.11.2019.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā slēdz līgumus par izglītības ieguvi un dienestu, organizē noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, mācību izdevumu atmaksu un piedziņu

Pielikums

15 26.05.2014. 07.11.2018.
09.09.2016.
  28.11.2018.
Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
14 21.05.2014.

17.07.2018.

16.06.2016.

12.12.2014.

  30.07.2018.
Ētikas pamatprincipi un uzvedības noteikumi Valsts policijas koledžā 13 13.05.2014.     14.05.2014.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā kompensē izdevumus par speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi 6 03.04.2014. 13.01.2020.    14.01.2020.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli 4 14.03.2014.

 14.09.2018. 
16.12.2016.
 
24.11.2015.

02.03.2015.

  28.11.2018.
Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādes un īstenošanas kārtība Valsts policijas koledžā 2

09.01.2014.

27.11.2019. 
22.08.2019. 

15.09.2017.

31.10.2016.

10.03.2015. 
04.09.2014.

  27.11.2019.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā organizē dienesta laika pagarināšanu 1 09.01.2014. 20.05.2019.   20.05.2019. 23.05.2019.
Valsts policijas un Valsts policijas koledžas dienesta suņu apmācībai un darbam nepieciešamo iemaņu uzturēšanas procesam nepieciešamo Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtība Valsts policijas koledžā  21 06.09.2013.

19.12.2016.

23.05.2016.

  26.01.2017.
Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu (printēšana,
kopēšana) apmaksas noteikumi

1.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
2.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
13 06.06.2013. 12.12.2013.  02.09.2018. 07.01.2019
Kārtība, kādā ievērojama drošība Valsts policijas koledžas organizētajās mācību ekskursijās un pārgājienos 1 09.01.2013.     02.04.2013.
Inventarizācijas veikšanas kārtība Valsts policijas koledžā 28 06.11.2012. 24.10.2018.
 21.03.2017.  
04.08.2015.
12.05.2014.
07.11.2013.
 

17.11.2020

Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumi 19 23.07.2012.

21.10.2020. 
11.12.2019.

 21.03.2017.  
 09.02.2017. 
04.01.2016.
12.03.2015.

20.06.2014.
10.06.2013. 

  03.11.2020.
Darba aizsardzības prasības Valsts policijas koledžas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem fiziskās sagatavotības nodarbību un sporta sacensību laikā 2 24.08.2011.     01.10.2013.
Valsts policijas koledžas apbalvojuma
"Par ieguldījumu izglītībā" dibināšanas nolikums
7 24.08.2010. 15.11.2013.   20.11.2013.

Valsts noslēpuma objektu aizsardzības noteikumi Valsts policijas koledžā

4 09.06.2010.     22.01.2018.