d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- nolikumi (zaudējuši spēku)
 

Iekšējie normatīvie akti- nolikumi (zaudējuši spēku)

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Nolikumi

Studējošo pašpārvaldes nolikums
(zaudējis spēku)

20 20.02.2015.   20.12.2016. 23.02.2015.

Ētikas komisijas nolikums
(zaudējis spēku)

  24.11.2014.   18.05.2021. 19.05.2021.
Valsts policijas koledžas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība un komisijas nolikums
(zaudējis spēku)
18 20.08.2013. 18.10.2016.   17.06.2019. 25.06.2019.
Valsts policijas koledžas METODISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS 
(zaudējis spēku)
3 05.02.2013.    29.01.2018. 03.05.2013.
Valsts policijas koledžas STUDĒJOŠO DOMES NOLIKUMS
(zaudējis spēku)
11 28.03.2012.    

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas pārbaudījumu nolikums
(zaudējis spēku)
5 07.12.2011.   10.07.2014.

10.06.2014.

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 22.12.2011.
06.11.2009.
 

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 04.03.2013.
22.12.2011.
06.11.2009.

22.04.2014.

27.09.2013.