e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- nolikumi
 

Iekšējie normatīvie akti- nolikumi

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Nolikumi

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atdzīšanas komisijas nolikums  

7

17.06.2019.

    25.06.2019.

Valsts policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums

2

10.01.2019. 

    14.02.2019.

Pastāvīgās komisijas nolikums

14

04.10.2018. 

    11.10.2018.

Metodiskās komisijas nolikums

1

30.01.2018.

    31.01.2018.

Studējošo pašpārvaldes nolikums

24

21.12.2016.

    29.12.2016.

Studējošo pašpārvaldes nolikums
(zaudējis spēku)

20 20.02.2015.   20.12.2016. 23.02.2015.

Ētikas komisijas
nolikums

35 24.11.2014.     26.11.2014.

Valsts policijas koledžas Latgales filiāles nolikums

25 04.09.2014. 06.09.2016.   21.09.2016.
Valsts policijas koledžas mācību nolikums 
Individuālā pārbaudījuma veidlapa
19 10.07.2014.     12.09.2014.
Valsts policijas koledžas studiju nolikums 
Individuālā pārbaudījuma veidlapa
11 22.04.2014.

03.11.2015.
18.06.2015.

  03.11.2015.
Valsts policijas koledžas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība un komisijas nolikums
(zaudējis spēku)
18 20.08.2013. 18.10.2016.   17.06.2019. 25.06.2019.
Valsts policijas koledžas METODISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS 
(zaudējis spēku)
3 05.02.2013.    29.01.2018. 03.05.2013.
Valsts policijas koledžas STUDĒJOŠO DOMES NOLIKUMS
(zaudējis spēku)
11 28.03.2012.    

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas pārbaudījumu nolikums
(zaudējis spēku)
5 07.12.2011.   10.07.2014.

10.06.2014.

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 22.12.2011.
06.11.2009.
 

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 04.03.2013.
22.12.2011.
06.11.2009.

22.04.2014.

27.09.2013.