d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- nolikumi
 

Iekšējie normatīvie akti- nolikumi

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Nolikumi

Studējošo pašpārvaldes nolikums

24

21.12.2016.

    29.12.2016.

Valsts policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums

11

22.06.2016.

pielikums

    29.06.2016.

Studējošo pašpārvaldes nolikums
(zaudējis spēku)

20 20.02.2015.   20.12.2016. 23.02.2015.

Ētikas komisijas
nolikums

35 24.11.2014.     26.11.2014.

Valsts policijas koledžas Latgales filiāles nolikums

25 04.09.2014. 06.09.2016.   21.09.2016.
Valsts policijas koledžas mācību nolikums  19 10.07.2014.     12.09.2014.
Valsts policijas koledžas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība un komisijas nolikums  18 20.08.2014.     03.09.2014.
Valsts policijas koledžas studiju nolikums  11 22.04.2014.

03.11.2015.
18.06.2015.

  03.11.2015.
Valsts policijas koledžas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība un komisijas nolikums 18 20.08.2013. 18.10.2016.    26.01.2017.
Valsts policijas koledžas METODISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS  3 05.02.2013.     03.05.2013.
Valsts policijas koledžas STUDĒJOŠO DOMES NOLIKUMS
(zaudējis spēku)
11 28.03.2012.    

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas pārbaudījumu nolikums 5 07.12.2011.    

10.06.2014.

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 22.12.2011.
06.11.2009.
 

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa 
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 04.03.2013.
22.12.2011.
06.11.2009.

22.04.2014.

27.09.2013.