f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Kontakti   > Rekvizīti
 

Rekvizīti

 

Valsts policijas koledža

Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV- 1014,

NMR kods 90000072027 Valsts kase

Kods TRELLV22

Konts LV30TREL2140637008000