e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Kontakti   > Rekvizīti
 

Rekvizīti

 

Valsts policijas koledža

Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV- 1014,

NMR kods 90000072027 Valsts kase

Kods TRELLV22

Konts LV30TREL2140637008000