b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Kontakti   > Kontaktinformācija
 

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadība

Direktore

Dina Tarāne

+371 671 46284

dina.taranevp.gov.lv

Direktora vietnieks

Andris Sudārs

+371 672 19638

andris.sudarsvp.gov.lv

Direktora vietniece

Zane Pumpure 

+371 671 46287

zane.pumpurekoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Personāla vadības nodaļa
Nodaļas vadītājs  

+371 672 19643
+371 29429526

 

Vecākā speciāliste

Arta Eizenberga

+371 671 46281

arta.eizenbergakoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Inese Cirīte

46329

inese.ciritekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Lolita Bāliņa

46337

lolita.balinakoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Finanšu vadības nodaļa
Galvenā grāmatvede Tatjana Isajeva +371 671 46277
+371 22003844
grmvkoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Ilona Patmalniece

+371 672 19689

ilona.patmalniecekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Zaiga Paegle

46236

zaiga.paeglekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Anna Koršunova

+371 671 46278

anna.korsunovakoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Rasma Magiča +371 672 19636 rasma.magica@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Katrīna Romanova +372 672 19641

katrina.novikovakoledza.vp.gov.lv

 

 

   
Profesionālās pilnveides nodaļa
Nodaļas vadītāja  Tatjana Varša +371 671 46276

tatjana.varsakoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Nodaļas vadītāja

(ilgstošā prombūtnē)

Aļona Zinčenko 46332

alona.zincenkokoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Profesionālās pilnveides nodaļas kontroles un plānošanas grupa

Vecākā inspektore

Inese Breidaka

+371 671 46279
+371 27803258

inese.breidakakoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Santa Spridzāne +371 671 46279

santa.spridzanekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Linda Jansone +371 671 46279

linda.jansonekoledza.vp.gov.lv

 

   

 

Profesionālās pilnveides nodaļas reģionu grupa

Vecākā inspektore

Ilva Drunka-Stivriniece
+371 672 19909

ilva.drunka-stivriniecekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Liene Bartonika +371 26323878

koledzakurzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Astrīda Barķeviča 03367

astrida.barkevicakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Normunds Vilks +371 26340595

koledzavidzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Amanda Čerpinska 19909

koledzariga.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Inga Matvejeva

+371 20238605

koledzazemgale.vp.gov.lv

 

   

 

Izglītības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Fišere  

+371 671 46280
+371 26335927

anita.fiserekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore Nadežda Fecere

46338

nadezda.fecerekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Jana Vinķele

+371 672 19642

jana.vinkelekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Liene Petrus

46313

liene.petruskoledza.vp.gov.lv

Vecākais speciālists  

+371 672 19084

 
Vecākā speciāliste Laura Pļavniece

+371 672 19085

laura.plavniecekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Iveta Jākobsone

+371 672 19089

iveta.jakobsonekoledza.vp.gov.lv

Ilgstošā prombūtnē

Vecākā speciāliste

Sandra Supe

+371 672 19089

sandra.supekoledza.vp.gov.lv
   

 

 
Kadetu nodaļa
Nodaļas vadītājs Māris Liepa +371 671 46282
+371 26359573

maris.liepavp.gov.lv

Vecākā inspektore

Natālija Zeltiņa

+371 672 19640

natalija.zeltinakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Gvido Stonis

+371 672 19095

gvido.stoniskoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Jeļena Ugaine

+371 672 19640

jelena.ugainekoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja

Marita Grunte

+371 671 46283
+371 27848734

marita.gruntekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Inita Dzelme

+371 672 19634

inita.dzelmevp.gov.lv

Vecākā lietvede

Olga Jefimova

+371 671 46288 kanckoledza.vp.gov.lv
Lietvede

Veronika Zolotarjova

46339 veronika.zolotarjovakoledza.vp.gov.lv
Vecākais speciālists

Māris Puķītis 

+371 672 19692 maris.pukitiskoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Dzintra Škapare

672 19635

+371 27854833

dzintra.skaparekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Ināra Useļonoka

46344 inara.uselonokakoledza.vp.gov.lv
Speciālists

Vilnis Vīksna

  vilnis.viksnakoledza.vp.gov.lv

Dežūrdaļa

 

+371 672 19093
+371 28673046

ddkoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga

+371 672 19688

inguna.strangakoledza.vp.gov.lv
Vecākā bibliotekāre Iveta Vīksna

46323

iveta.viksnakoledza.vp.gov.lv
Bibliotekāre Iveta Veita

46323

iveta.veitakoledza.vp.gov.lv

 

Policijas tiesību katedra
Katedras vadītājs    +371 671 46285  
Vecākā speciāliste Rasa Andersone   rasa.andersone@koledza.vp.gov.lv
       
Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra
Katedras vadītāja Vita Zukule +371 671 46286
+371 26306515
vita.zukulekoledza.vp.gov.lv
Vecākā inspektore  Olga Aņikoviča

+371 26358374

46348 

olga.anikovicakoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Elza Krasnova   elza.krasnovakoledza.vp.gov.lv
       
Humanitārā katedra
Katedras vadītāja Evita Lipe +371 26319992
46303

evita.lipekoledza.vp.gov.lv

     

 

Sporta katedra
Katedras vadītājs Didzis Matīss +371 672 19637
28334417
didzis.matiss@koledza.vp.gov.lv 
Vecākā inspektore  Dina Smirnova

+371 672 19691

dina.smirnovakoledza.vp.gov.lv

sportsvp.gov.lv

       
Kinoloģijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Alens Dzenis

 

alens.dzeniskoledza.vp.gov.lv
Inspektore

Gunta Paula Korsaka

  g.paula.korsakakoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Gints Zalmans   gints.zalmanskoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Vladimirs Petrovs   vladimirs.petrovskoledza.vp.gov.lv 
       
Latgales filiāle
Latgales filiāles vadītāja Inese Boluža

65403264
+371 26329425   

koledzalatgale.vp.gov.lv
Lektors       Jurijs Fjodorovs 65403264 jurijs.fjodorovskoledza.vp.gov.lv