c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Kontakti   > Kontaktinformācija
 

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadība

Direktore

Dina Tarāne

+371 671 46284

dina.taranevp.gov.lv

Direktora vietnieks

Andris Sudārs

+371 672 19638

andris.sudarsvp.gov.lv

Direktora vietniece

Zane Pumpure 

+371 671 46287

zane.pumpurekoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Personāla vadības nodaļa
Personāla vadības nodaļas nepersonalizētā e-pasta adrese: kadri@koledza.vp.gov.lv
Nodaļas vadītāja Andželika Dzelzkalēja 

+371 672 19643

andzelika.dzelzkaleja@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Inese Cirīte

+371 671 46281

inese.ciritekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Ināra Apsalone

46329

inara.apsalone@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Lolita Bāliņa

46337

lolita.balinakoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Finanšu vadības nodaļa
Galvenā grāmatvede Tatjana Isajeva +371 671 46277
+371 22003844
grmvkoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Ilona Patmalniece

+371 672 19689

ilona.patmalniecekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Zaiga Paegle

46236

zaiga.paeglekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Anna Koršunova

+371 671 46278

anna.korsunovakoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Angelina Grudinska +371 672 19636 angelina.grudinska@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Katrīna Romanova +372 672 19641

katrina.novikovakoledza.vp.gov.lv

 

 

   
Profesionālās pilnveides nodaļa
Nodaļas vadītāja  Tatjana Varša +371 671 46276

tatjana.varsakoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Nodaļas vadītāja

(ilgstošā prombūtnē)

Aļona Zinčenko 46332

alona.zincenkokoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Profesionālās pilnveides nodaļas kontroles un plānošanas grupa

Vecākā inspektore

Inese Breidaka

46346
+371 27803258

inese.breidakakoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Santa Spridzāne 46304

santa.spridzanekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Linda Jansone +371 671 46279

linda.jansonekoledza.vp.gov.lv

 

   

 

Profesionālās pilnveides nodaļas reģionu grupa

Vecākā inspektore

Ilva Drunka-Stivriniece
+371 672 19909

ilva.drunka-stivriniecekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Liene Bartonika +371 26323878

koledzakurzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Astrīda Barķeviča 03367

astrida.barkevicakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Normunds Vilks +371 26340595

koledzavidzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Amanda Čerpinska 19909

koledzariga.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Inga Matvejeva

+371 20238605

koledzazemgale.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Uģis Vanags  46332

ugis.vanags@koledza.vp.gov.lv

 

   

 

Profesionālās pilnveides nodaļas starptautiskās sadarbības grupa

Vecākā inspektore

Olga Aņikoviča

+371 26358374

46348 

olga.anikovicakoledza.vp.gov.lv

 

   

 

Izglītības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Fišere  

+371 671 46280
+371 26335927

anita.fiserekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore Nadežda Fecere

46338

nadezda.fecerekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Jana Vinķele

+371 672 19642

jana.vinkelekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Laura Pļavniece

46313

laura.plavniecekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste Darja Kisele-Šarigina 

+371 672 19084

darja.kisele-sariginakoledza.vp.gov.lv 
Vecākā speciāliste Inese Urbāne

+371 672 19085

inese.urbanekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Iveta Jākobsone

+371 672 19089

iveta.jakobsonekoledza.vp.gov.lv
   

 

 
Kadetu nodaļa
Nodaļas vadītājs Māris Liepa +371 671 46282
+371 26359573

maris.liepavp.gov.lv

Vecākā inspektore

Natālija Zeltiņa

+371 672 19640

natalija.zeltinakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Gvido Stonis

+371 672 19095

gvido.stoniskoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Jeļena Rogozņaka

+371 672 19640

jelena.rogoznakakoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs

Arnolds Ispodkins 

+371 671 46283
+371 27848734

arnolds.ispodkins@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Aļona Pavlova 

+371 672 19634

alona.pavlova@koledza.vp.gov.lv
Vecākā lietvede

Olga Jefimova

+371 671 46288 kanckoledza.vp.gov.lv
Lietvede

Veronika Zolotarjova

46339 veronika.zolotarjovakoledza.vp.gov.lv
Lietvede

Evija Kaļmina

46339 evija.kalminakoledza.vp.gov.lv
Vecākais speciālists

Māris Puķītis 

+371 672 19692 maris.pukitiskoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Dzintra Škapare

672 19635

+371 27854833

dzintra.skaparekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Ināra Useļonoka

46344 inara.uselonokakoledza.vp.gov.lv
Vecākais speciālists

Jānis Kalniņš

29429526 janis.kalnins@koledza.vp.gov.lv
Speciālists

Vilnis Vīksna

  vilnis.viksnakoledza.vp.gov.lv

Dežūrdaļa

 

+371 672 19093
+371 28673046

ddkoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga

+371 672 19688

inguna.strangakoledza.vp.gov.lv
Vecākā bibliotekāre Iveta Vīksna

46323

iveta.viksnakoledza.vp.gov.lv
Bibliotekāre Iveta Veita

46323

iveta.veitakoledza.vp.gov.lv

 

Policijas tiesību katedra
Katedras vadītāja Svetlana Liepa  +371 671 46285 svetlana.liepakoledza.vp.gov.lv
Docente Ērika Krutova  46302 erika.krutova@koledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Rasa Andersone  46361 rasa.andersone@koledza.vp.gov.lv
       
Tiesību zinātņu katedra
Katedras vadītāja Vita Zukule +371 671 46286
+371 26306515
vita.zukulekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Elza Krasnova  46361 elza.krasnovakoledza.vp.gov.lv
       
Humanitārā katedra
Katedras vadītāja Evita Lipe +371 26319992
46303

evita.lipekoledza.vp.gov.lv

     

 

Sporta katedra
Katedras vadītājs Didzis Matīss +371 672 19637
28334417
didzis.matiss@koledza.vp.gov.lv 
Vecākā inspektore  Dina Smirnova

+371 672 19691

dina.smirnovakoledza.vp.gov.lv

sportsvp.gov.lv

       
Kinoloģijas nodaļa
Nodaļas vadītājs  

 

 
Inspektore

Gunta Paula Korsaka

  g.paula.korsakakoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Gints Zalmans   gints.zalmanskoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Sandra Kuplēna   sandra.kuplena@koledza.vp.gov.lv
       
Latgales filiāle
Latgales filiāles vadītāja Inese Boluža

65403264
+371 26329425   

koledzalatgale.vp.gov.lv
Asistents       Jurijs Fjodorovs 65403264 jurijs.fjodorovskoledza.vp.gov.lv