f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Kontakti   > Kontaktinformācija
 

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadība

Direktore

Dina Tarāne

+371 671 46284

dina.taranevp.gov.lv

Direktora vietnieks

Andris Sudārs

+371 672 19638

andris.sudarsvp.gov.lv

Direktora vietniece

Zane Pumpure 

+371 671 46287

zane.pumpurekoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Personāla vadības nodaļa
Personāla vadības nodaļas nepersonalizētā e-pasta adrese: kadri@koledza.vp.gov.lv
Nodaļas vadītāja Andželika Dzelzkalēja 

+371 672 19643

andzelika.dzelzkaleja@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Inese Cirīte

+371 671 46281

inese.ciritekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Ināra Apsalone

46329

inara.apsalone@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Lolita Bāliņa

46337

lolita.balinakoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Finanšu vadības nodaļa
Galvenā grāmatvede Tatjana Isajeva +371 671 46277
+371 22003844
grmvkoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Ilona Patmalniece

+371 672 19689

ilona.patmalniecekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Zaiga Paegle

46236

zaiga.paeglekoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Anna Koršunova

+371 671 46278

anna.korsunovakoledza.vp.gov.lv

Grāmatvede

Angelina Grudinska +371 672 19636 angelina.grudinska@koledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Katrīna Romanova +372 672 19641

katrina.novikovakoledza.vp.gov.lv

 

 

   
Profesionālās pilnveides nodaļa
Nodaļas vadītāja  Tatjana Varša +371 671 46276

tatjana.varsakoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Nodaļas vadītāja

(ilgstošā prombūtnē)

Aļona Zinčenko 46332

alona.zincenkokoledza.vp.gov.lv
prof.nodalakoledza.vp.gov.lv

Profesionālās pilnveides nodaļas kontroles un plānošanas grupa

Vecākā inspektore

Inese Breidaka

46346
+371 27803258

inese.breidakakoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Santa Spridzāne 46304

santa.spridzanekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Linda Jansone +371 671 46279

linda.jansonekoledza.vp.gov.lv

 

   

 

Profesionālās pilnveides nodaļas reģionu grupa

Vecākā inspektore

Ilva Drunka-Stivriniece
+371 672 19909

ilva.drunka-stivriniecekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Liene Bartonika +371 26323878

koledzakurzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Astrīda Barķeviča 03367

astrida.barkevicakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Normunds Vilks +371 26340595

koledzavidzeme.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Amanda Čerpinska 19909

koledzariga.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Inga Matvejeva

+371 20238605

koledzazemgale.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Uģis Vanags  46332

ugis.vanags@koledza.vp.gov.lv

 

   

 

Profesionālās pilnveides nodaļas starptautiskās sadarbības grupa

Vecākā inspektore

Olga Aņikoviča

+371 26358374

46348 

olga.anikovicakoledza.vp.gov.lv

 

   

 

Izglītības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Fišere  

+371 671 46280
+371 26335927

anita.fiserekoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore Nadežda Fecere

46338

nadezda.fecerekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Jana Vinķele

+371 672 19642

jana.vinkelekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste

Laura Pļavniece

46313

laura.plavniecekoledza.vp.gov.lv

Vecākā speciāliste Darja Kisele-Šarigina 

+371 672 19084

darja.kisele-sariginakoledza.vp.gov.lv 
Vecākā speciāliste Inese Urbāne

+371 672 19085

inese.urbanekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Iveta Jākobsone

+371 672 19089

iveta.jakobsonekoledza.vp.gov.lv
   

 

 
Kadetu nodaļa
Nodaļas vadītājs Māris Liepa +371 671 46282
+371 26359573

maris.liepavp.gov.lv

Vecākā inspektore

Natālija Zeltiņa

+371 672 19640

natalija.zeltinakoledza.vp.gov.lv

Vecākais inspektors

Gvido Stonis

+371 672 19095

gvido.stoniskoledza.vp.gov.lv

Vecākā inspektore

Jeļena Rogozņaka

+371 672 19640

jelena.rogoznakakoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs

 

+371 671 46283
+371 27848734

 

Vecākais speciālists

 

+371 672 19634

 
Vecākā lietvede

Olga Jefimova

+371 671 46288 kanckoledza.vp.gov.lv
Lietvede

Veronika Zolotarjova

46339 veronika.zolotarjovakoledza.vp.gov.lv
Lietvede

Evija Kaļmina

46339 evija.kalminakoledza.vp.gov.lv
Vecākais speciālists

Māris Puķītis 

+371 672 19692 maris.pukitiskoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Dzintra Škapare

672 19635

+371 27854833

dzintra.skaparekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste

Ināra Useļonoka

46344 inara.uselonokakoledza.vp.gov.lv
Vecākais speciālists

Jānis Kalniņš

29429526 janis.kalnins@koledza.vp.gov.lv
Speciālists

Vilnis Vīksna

  vilnis.viksnakoledza.vp.gov.lv

Dežūrdaļa

 

+371 672 19093
+371 28673046

ddkoledza.vp.gov.lv

 

 

 

 

Bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga

+371 672 19688

inguna.strangakoledza.vp.gov.lv
Vecākā bibliotekāre Iveta Vīksna

46323

iveta.viksnakoledza.vp.gov.lv
Bibliotekāre Iveta Veita

46323

iveta.veitakoledza.vp.gov.lv

 

Policijas tiesību katedra
Katedras vadītāja Svetlana Liepa  +371 671 46285 svetlana.liepakoledza.vp.gov.lv
Docente Ērika Krutova  46302 erika.krutova@koledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Rasa Andersone  46361 rasa.andersone@koledza.vp.gov.lv
       
Tiesību zinātņu katedra
Katedras vadītāja Vita Zukule +371 671 46286
+371 26306515
vita.zukulekoledza.vp.gov.lv
Vecākā speciāliste Elza Krasnova  46361 elza.krasnovakoledza.vp.gov.lv
       
Humanitārā katedra
Katedras vadītāja Evita Lipe +371 26319992
46303

evita.lipekoledza.vp.gov.lv

     

 

Sporta katedra
Katedras vadītājs Didzis Matīss +371 672 19637
28334417
didzis.matiss@koledza.vp.gov.lv 
Vecākā inspektore  Dina Smirnova

+371 672 19691

dina.smirnovakoledza.vp.gov.lv

sportsvp.gov.lv

       
Kinoloģijas nodaļa
Nodaļas vadītājs  

 

 
Inspektore

Gunta Paula Korsaka

  g.paula.korsakakoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Gints Zalmans   gints.zalmanskoledza.vp.gov.lv 
Personāla apmācības speciālists Vladimirs Petrovs   vladimirs.petrovskoledza.vp.gov.lv 
       
Latgales filiāle
Latgales filiāles vadītāja Inese Boluža

65403264
+371 26329425   

koledzalatgale.vp.gov.lv
Asistents       Jurijs Fjodorovs 65403264 jurijs.fjodorovskoledza.vp.gov.lv