d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > ERASMUS+ PROJECTS   > KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE
 

KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE

KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE

   

Projekts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts (KA 2)

 

Projekta numurs: Nr.2016-1-LV01-KA202-022708

 

Projekta nosaukums: “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”

 

Projekta kopējās izmaksas: 126 027 EUR

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta sākums: 2016.gada 01.septembris

Projekta beigas: 2018.gada 31.augusts

Projekta vadošais partneris: Valsts policijas koledža (Latvija) (turpmāk – Koledža)

Projekta partneri: Lietuvas policijas skola (Lietuva);

        Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes koledža (Igaunija);

                                Polijas policijas skola Katovicē (Polija)

Projekta vadītājs: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

 

Projekta mērķis: vienota un vienveidīga modeļa veidošana par fiziskā spēka un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu Baltijas jūras reģiona policijas darbā un apmācībās, kā arī stratēģiskā partnerība starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm.

Projekta sagaidāmie rezultāti:  1) tiks organizētas praktiskās un teorētiskās mācības 16 ekspertiem (4 no katras dalībvalsts) un 24 kadetiem (6 no katras dalībvalsts) par fiziskā spēkā un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu, izstrādāti un pārbaudīti metodiskie ieteikumi pasniedzējiem mācību programmas izstrādei;

2) metodiskie materiāli tiks sagatavoti tipogrāfijas publicēšanai un publicēšanai projekta dalībvalstu mājaslapās;

3) tiks organizēta konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

 

Projekta īss apraksts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā (KA 2) Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” saskaņā ar projekta aktivitāšu un finansēšanas plānu tika plānotas četras transnacionālās tikšanās, kuras notika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.

Pirmā transnacionālā tikšanās notika Koledžā, (Rīga, Latvija). Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas ir saistīti ar projekta plāna saskaņošanu, mācību programmas un materiālu izstrādi, kā arī tika apspriesta projekta gaita.

     

 

Otrā tikšanās notika Lietuvas policijas skolā, (Mastaičiai, Lietuva) ar mērķi izvērtēt projekta ekspertu rekomendācijas mācību programmas un materiālu izstrādei, kā arī vienoties par programmas projekta satura aprobēšanu un adoptēšanu formālajās izglītības programmās projekta darbības laikā.

 

Trešā tikšanās notika Polijas policijas skolā Katowicē, (Katowice, Polija) ar mērķi vienoties par organizāciju valstu policistu fiziskā spēka pielietošanas gadījumu standartizācijas dokumenta (turpmāk – Standarta) vadlīniju izstrādes teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projekta ekspertu un kadetu mācību norisi.

Pēc tikšanās, laika posmā no 2017.gada 12. – 15.septembrim tur pat Polijas policijas skolā norisinājās visu Projekta dalībvalstu ekspertu kopējās teorētiskās un praktiskās mācības. Mācību laikā tika praktiski aprobētas Projekta apkopotās mācību programmā ietvertās tēmas un apakštēmas. Katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Vienlaikus ar praktisko uzdevumu veikšanu tika pārrunāti jautājumi, kas skar Projekta dalībvalstu likumdošanu, piemēram, speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, gāzes baloniņu) un šaujamieroču pielietošanā.

Laika posmā no 2018.gada 09.aprīļa līdz 13.aprīlim notika ekspertu un kadetu teorētiskās un praktiskās mācības, kas norisinājās Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā (Paikuse, Igaunija). Mācībā piedalīsies 24 kadeti (6 kadeti no katras dalībvalsts) un 16 projekta eksperti (4 eksperti no katras dalībvalsts). Projekta ekspertu un kadetu mācību mērķis bija:

  • Projekta mācību programmas projekta satura aprobēšana, analīze un izvērtēšana;
  • Projekta īsfilmas un Metodiskā materiāla filmēšana;
  • Projekta mācību programmas projekta saskaņošana.

Katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Vienlaikus ar praktisko uzdevumu veikšanu tika pārrunāti jautājumi, kas skar Projekta dalībvalstu likumdošanu, piemēram, speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, gāzes baloniņu) un šaujamieroču pielietošanā.

Pēc praktisko nodarbību noslēguma tika organizēta Projekta dalībvalstu ekspertu sanāksme, kurā pārrunāti mācību rezultāti, mācību programmas projektā iekļauto tēmu un apakštēmu redakcija, atsevišķi jautājumi par katrā tēmā nepieciešamo stundu skaitu, tēmu apguves secību u.c. 

Ceturtā tikšanās notika Lietuvas policijas skolā, (Mastaičiai, Lietuva). Tikšanās laikā tika izvērtētas kadetu un ekspertu mācības, izvērtētas ekspertu rekomendācijas Standarta izstrādei.

Projektā noslēgumā notiks konference, kura norisināsies Latvijā. Konferences mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un pārējos interesentus ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un izstrādātājiem materiāliem, programmu, un rekomendācijām.

 

 

Projekta kontaktpersonas: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

                                               e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv

 

                                               Dina Smirnova, Koledžas Sporta katedras vecākā inspektore

                                               e-pasts: dina.smirnova@koledza.vp.gov.lv

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dina Smirnova

Sporta katedras

vecākā inspektore