d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > ERASMUS+ PROJECTS
 

ERASMUS+ PROJECTS

 
ERASMUS+ PROJECTS 
 
KA1 MOBILITY
POLAND
POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
     
GERMANY
POLICE ACADEMY OF LOWER SAXONY
 
UNIVERSITY OF APPLIED POLCIE SCIENCES SAXONY ANHALT
 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FOR PUBLIC ADMINISTRATION, POLICE AND JUSTICE OF THE LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN
     
ESTONIA
ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY SCIENCES
     
LITHUANIA
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
     
THE NETHERLANDS
POLICE ACADEMY IN APELDOORN
     
KA2 INTERNATIONAL COOPERATION (LV, LT, EE)
     
DESCRIPTION
 
     
MEETINGS
 
     
TRAINING PROGRAMMES
 

 
PROFESSIONAL ENGLISH 
BILATERAL COOPERATION
(LV-LT)
 
BILATERAL COOPERATION
(LV-EE)
 
RECOMMENDATIONS 
     
METHODOLOGICAL MATERIALS
 
 
PROFESSIONAL ENGLISH
BILATERAL COOPERATION
(LV-LT)
BILATERAL COOPERATION
(LV-EE)
     
JOINT TRAININGS
 
 
LV-LT
LV-EE
     
 
FOTO/VIDEO
 
 
SHORT FILM
VIDEO  LV-LT
VIDEO LV-EE
KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE *
     
METHODOLOGICAL MATERIAL
 
 
MANUAL *
STANDARD *
     
TRAINING PROGRAMME                  (LV)*
 
   
FOTO/VIDEO
 
 
SHORT FILM *
 
DIGITAL MANUAL *
 
VIDEO ADVERTISEMENT 
 
PHOTO
   
JOINT TRAININGS
 
 
EXPERTS’ TRAINING (PL) *
 
EXPERTS’ AND CADETS’ TRAINING (EE) *

 * Aktualizēts


 

 
Konkursa sludinājums: var atvērt šeit Nolikums: var atvērt šeit Pieteikuma veidlapa: var atvērt šeit

Publicēts 2020.gada 21.janvārī


 

Konkursa sludinājums: var atvērt šeit Vadlīnijas: var atvērt šeit Pieteikuma veidlapa: var atvērt šeit

 Publicēts 2019.gada 25.septembrī


Konkursa sludinājums: var atvērt šeit   Pieteikuma veidlapa: var atvērt šeit

 Publicēts 2019.gada 25.maijā


 

 

         


Policistus spēka pielietošanā mācīs pēc jaunas un starptautiski atzītas programmas

Nereti policistiem savā darbā, atvairot uzbrukumus vai aizturot likumpārkāpējus, ir jāpielieto fiziskais spēks vai speciālie līdzekļi. Tas jānodrošina saskaņā ar likumības, nepieciešamības un samērīguma principiem. Par šī jautājuma svarīgumu liecina arī pēdējo gadu Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse.

Valsts policijas koledža, kopā ar partneriem Lietuvas Policijas skolu, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju un Polijas Policijas skolu, 2016. gada 1.septembrī uzsāka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu Nr.2016-1-LV01-KA202-022708. Četru partnerības valstu īstenotā projekta mērķis bija izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās.

Projekta ideja ir radusies pēc secinājuma, ka policijas kadetus un policistus visās projekta dalībvalstīs māca pēc nacionālajā līmenī atzītām izglītības programmām, tomēr mācību pedagogi (treneri) bieži nespēj atbildēt uz jautājumiem par to: kāds cīņas/sporta veids ir mācību īstenošanas pamatā, pēc kādiem standartiem vai prasībām tiek nodrošināts mācību saturs u.tml., turklāt tika secināts, ka atsevišķi mācību īstenošanas veidi bija jāpilnveido atbilstoši laikmetīgajām prasībām, lai gadījumos, kad policists, atvairot uzbrukumu vai aizturot likumpārkāpēju, ir spiests pielietot fizisko spēku vai speciālos līdzekļus, tas būtu samērīgs un atbilstošs nodarījuma būtībai.

Projekta “Baltijas jūras reģiona valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” īstenošanas laikā kompetenti eksperti savstarpējā darba rezultātā ir nodrošinājuši vairākkārtējas starptautiskas policistu un kadetu profesionālās mācības (treniņus). Caur starptautisko mācību īstenošanas prizmu, daloties pieredzē ar katras partnervalsts labo praksi policistu apmācībā, ir izstrādāts jauns, starptautiski vienots un atzīts mācību modelis, kura īstenošanas pamatā ir mūsdienīga un saturiski daudzpusīga trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programma, mācību metodika, rokasgrāmata, digitālie mācību uzskates materiāli un video īsfilmas. Policijas darbinieku apmācība ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai veidotu profesionālu un sabiedrībā integrētu policijas darbinieku, tādēļ uzskatāms, ka jaunai policistu apmācības modelis turpmākajiem mācību īstenotājiem ļaus sagatavot policistus profesionālajam dienestam kvalitatīvāk, turklāt projekta īstenotāji ir apņēmušies jauno mācību modeli integrēt arī savās formālajās izglītības programmās, kas nodrošinās iespējami vienveidīgu (standartizētu) policistu apmācību starptautiskā līmenī.

Projekts kopumā ilga 2 gadus un noslēgsies ar projekta noslēguma konferenci 22.08.2018. Kopumā projekta laikā mācībās un starptautiskajās projekta sanāksmēs piedalījās 24 izglītības iestāžu kadeti, 16 eksperti un 8 projekta vadības pārstāvji no četrām partnervalstīm.

Projekta darba materiāli, publicitātes materiāli un intelektuālā rezultāta materiāli ir apskatāmi Valsts policijas koledžas mājaslapā internetā: http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/par_koledzu/erasmus

Publicēts 2018.gada 16.augustā


 

Valsts policijas koledžas dalība Erasmus+ projektā
 

Eiropas Savienības Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 „Baltijas jūras reģiona valstu (LV, LT, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” ietvaros laika posmā no 2018.gada 09. aprīļa līdz 13.aprīlim Valsts policijas koledžas personāls un kadeti, kā arī projekta partneri no Lietuvas un Polijas viesojās Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā Paikusē (Igaunijā), kur norisinājās Projekta ekspertu un kadetu kopējās praktiskās un teorētiskās mācības. Mācībās piedalījās 16 projekta eksperti (pa 4 ekspertiem no katras dalībvalsts) un 24 kadeti (pa 6 kadetiem no katras dalībvalsts). Mācību mērķis bija izstrādāto trīs līmeņu programmas projekta tēmu aprobēšana un saskaņošana, kā arī metodiskā materiāla un projekta īsfilmas filmēšana.

Vairāk var apskatīt šeit >>>

 

Publicēts 2018.gada 21.aprīlī


Valsts policijas koledža izsludina pieteikšanos Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā" mobilitātei Nr.3 

Konkursa sludinājums: šeit.

Vadlīnijas: šeit

Pieteikuma veidlapa: šeit
 

Publicēts 2018.gada 20.martā 

 


Pieteikšanās dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības
Nr.2 (KA 2) projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” mācībās no 2018.gada 9.aprīļa līdz 13.aprīlim.

Konkursa sludinājums: šeit.

Nolikums: šeit

Pieteikuma veidlapa: šeit

Publicēts 2018.gada 20.martā 


 

Erasmus+: Neaptverāmās iespējas

Saka, ka, lai kaut ko sasniegtu, ir jāuzdrošinās! Ir jāsper pirmais solis... Jāpieņem izaicinājums...

Trīs Baltijas valstu policijas izglītības iestādes, pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstam, varēja inovatīvi veikt praktiskās mācības un uzlabot izglītības kvalitāti saviem kadetiem.

No 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam Valsts policijas koledža sadarbībā ar Lietuvas Policijas skolu un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžu īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā” projekta Nr. 2015-1-LV01-KA202-013429 „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” projektu.

Projekta mērķis bija izveidot stratēģiskās partnerības starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm un attīstīt reģionālo policijas kadetu apmācības koncepciju divpusējās sadarbības jomā.

Pateicoties kopīgam darbam, visi Projekta mērķi tika sasniegti, kā arī Erasmus+ Projekta ietvarā tapa filma, kuru variet aplūkot šeit.

Valsts policijas koledža vēlās pateikties par ieguldīto darbu, laiku un degsmi šādai Projekta komandai no Valsts policijas koledžas, Lietuvas Policijas skolas un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas, kā arī visiem kadetiem:

 

Projekta koordinatoriem:

 • Mārim Riekstiņam;
 • Monikai Žitkei;
 • Maiko Martsik.

Projekta programmas koordinatoriem:

 • Raulam Kviesītim;
 • Arūnas Vaičiulim; Antanas Matusa;
 • Evai Alliksoo.

Projekta ekspertiem:

 • Olgai Aņikovičai;
 • Tiinai Meos;
 • Aušrai Budrienei;
 • Ērikai Krutovai;
 • Zanei Pumpurei;
 • Raimondam Koptenkovam;
 • Arvilam Feierābendam;
 • Janam Pulkam;
 • Üllei Vanaisak;
 • Margo Peters;
 • Rauno Lensment;
 • Triinu Laos;
 • Viliusam Motiejaitis;
 • Redai Čerkauskienei.

Publicēts 2018.gada 14.martā


 

Pieteikšanās dalībai Sestajā starptautiskajā studiju kursā Lejassaksijas policijas akadēmijā Hanna Mindenē, Vācijā

Konkursu sludinājums: šeit

Nolikums: šeit Pieteikuma veidlapa: šeit

Publicēts 2018.gada 17.janvārī


 

 

Pieteikšanās Erasmus+ KA1 mobilitātei Nr.1 un Nr.2 

Valsts policijas koledža izsludina pieteikšanos Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā" mobilitātei Nr.1 un Nr.2 

 

Konkursu sludinājumi:

Erasmus+ KA1 Nr.1 šeit

Erasmus+ KA1 Nr.2 šeit

Vadlīnijas: šeit  Pieteikuma veidlapa: šeit

Publicēts 2017.gada 8.novembrī


 

2017.gada 13.aprīlī Igaunijas Drošības zinātņu Policijas un Robežsardzes koledžā Paikusē, Igaunijā notika piektā starptautiskā sanāksme Erasmus+ programmas projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā”  (turpmāk – Projekts) ietvarā. Sanāksmē piedalījās Projekta koordinatori, Projekta programmas koordinatori,  angļu valodas eksperti un divpusējās sadarbības eksperti no Valsts policijas koledžas (Latvija) (turpmāk – Koledža), Lietuvas policijas skolas (Lietuva) un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas.

 

          Projekta piektajā sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

 1. Pilotapmācību (LV-LT) (6.02.2017.-17.02.2017.) un pilotapmācību (LV-EE) (6.03.2017.-17.03.2017.) analīze un izvērtēšana;
 2. Rekomendāciju divpusējās sadarbības jomā koncepcija, mērķi, izstrādes termiņi;
 3. Projekta sestās starptautiskās sanāksmes un Projekta noslēguma konferences norises datums, laiks, izskatāmie jautājumi;
 4. Citi organizatoriski un administratīvie jautājumi, kas ir saistīti ar Projekta realizēšanu un īstenošanu.

 

Sanāksmes rezultāti:

 1. Projekta dalībnieki izvērtēja pilotapmācības (LV-LT) (6.02.2017.-17.02.2017.) un pilotapmācības (LV-EE) (6.03.2017.-17.03.2017.) un secināja, ka pilotapmācības notika saskaņā ar plānu, Projekta mērķi tika sasniegti.

Projekta pirmā aktivitāte – profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības – tika īstenota laikā posmā no 2017.gada 6.februāra līdz 12.februārim, kurā piedalījās 12 Koledžas un 12 Lietuvas policijas skolas kadeti (turpmāk –Projekta dalībnieki) un laikā posmā no 2017.gada 6.marta līdz 12.martam, kurā piedalījās 12 Koledžas un 12 Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas kadeti.

Projekta pirmās aktivitātes mērķi bija sniegt un pilnveidot Projektu dalībnieku zināšanas profesionālajā angļu valodā divpusējās sadarbības jomā, kā arī sagatavot Projekta dalībniekus kopīgām praktiskām mācībām.

Profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības tika īstenotas par šādām tēmām: Fundamentālās tiesības, interkulturālā kompetence; Policijas sadarbība Eiropā; Starptautiskie policijas informācijas apmaiņas kanāli; Pārrobežu sadarbība; Kopīgo operāciju īstenošana; Sadarbība organizētās noziedzības apkarošanās jomā; Personas datu aizsardzība; Personas un transportlīdzekļu identifikācija; Komunikācija ar personām uz robežas un pierobežu reģionā. Projekta dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās, lomu spēlēs, darba grupās. Projekta dalībniekiem bija iespēja padziļināt un pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas divpusējās sadarbības jomā.

Profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības tika noslēgtas ar pārbaudījumu, kuru Projekta dalībnieki sekmīgi nokārtoja.

No 2017.gada 13.februāra līdz 17.februārim (LV-LT) un 2017.gada 13.marta līdz 17.martam (LV-EE) tika īstenota Projekta otrā aktivitāte –kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības divpusējās sadarbības jomā ar mērķi sniegt un pilnveidot Projektu dalībnieku zināšanas divpusējās sadarbības jomā, kā arī sagatavot Projekta dalībniekus kopīgām praktiskām mācībām.

Kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības divpusējās sadarbības jomā tika īstenotas par šādām tēmām: Fundamentālās tiesības, interkulturālā kompetence, cietušo tiesības; Policijas sadarbība Eiropā; Starptautiskie policijas informācijas apmaiņas kanāli, sakaru virsnieki; Pārrobežu sadarbība; Kopīgo operāciju īstenošana; Sadarbība organizētās noziedzības apkarošanās jomā; Personas datu aizsardzība; Personas un transportlīdzekļu identifikācija; Komunikācija ar personām uz robežas un pierobežu reģionā.

Projekta dalībnieki piedalījās kopīgās praktiskās mācībās Bauskas (Latvijā) reģiona un Pasvalis (Lietuvā) reģionā, Jaarjas (Igaunijā) reģionā un Rūjienas (Latvijā) reģionā. Projekta dalībniekiem tika iedalītās lomas saskaņā ar praktisko mācību scenārijiem (kopā bija četri mācību scenāriji; tika izspēlēti divi scenāriji katrā dienā). Pirms katras mācību situācijas izspēles Projekta dalībnieki tika instruēti. Projekta dalībnieki cieši sadarbojās, veicot uzdevumus (pārrobežu vajāšana, kopīgās taktiskās operācijas, piemēram, noziedznieku aizturēšana).

 

 1. Projekta sanāksmes laikā Projekta dalībnieki vienojas par rekomendāciju izstrādes koncepciju, mērķiem. 
 1. Tika noteikts Projekta sestās starptautiskās sanāksmes un Projekta noslēguma konferences norises datums – 2017.gada 30.augusts.

 

 

Publicēts 2016.gada 19.aprīlī


 

Publicēts 2016.gada 4.aprīlī


 

Publicēts 2015.gada 7.decembrī


 

2015. gada 12. novembrī Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta (KA 2) Nr.2015-1LV01-KA202-013429 ietvaros Valsts policijas koledža noslēdza sadarbības līgumu ar Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžu un Lietuvas Policijas skolu.

 

 

 

   
       

 


 

 

Projekts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts (KA 2)

 

Projekta numurs: Nr.2015-1-LV01-KA202-013429

 

Projekta nosaukums: „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā”

 

Projekta kopējās izmaksas: 123 868 EUR

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta sākums: 2015.gada septembris

Projekta beigas: 2017.gada 31.augusts

Projekta vadošais partneris: Valsts policijas koledža (Latvija) (turpmāk – Koledža)

Projekta partneri: Lietuvas Policijas skola (Lietuva)

                                  Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes    koledža (Igaunija)

Projekta vadītājs: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

 

Projekta mērķis: izveidot stratēģiskās partnerības starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm un attīstīt reģionālo policijas kadetu apmācības koncepciju divpusējās sadarbības jomā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:         1) kopējās profesionālās (saistībā ar divpusēju  sadarbību) angļu valodas mācību programmas un materiālu izstrāde;

2) 2 komplekso mācību programmu un materiālu par divpusējo sadarbību (LT/LV un LV/EE apmācības) izstrāde;

3) 2 divpusējo mācību organizēšana (LT/LV un LV/EE robežas reģionos);

4) metodisko ieteikumu izstrāde pasniedzējiem, kas apmāca kadetus divpusējās sadarbības jomā;

5) konferences organizēšana, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

Projekta īss apraksts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā (KA 2) Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” ir plānotas sešas transnacionālās tikšanās, kuras notiks Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

                                        Pirmās transnacionālās tikšanās notiks Kledžā, Rīgā, Latvijā. Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas ir saistīti ar kopējās profesionālās angļu valodas programmas un materiālu izstrādi, kā arī tiks apspriesta projekta gaita.

                                        Otrās tikšanās notiks Lietuvā ar mērķi izvērtēt izstrādāto kopējās profesionālās angļu valodas programmu un materiālus, kā arī vienoties par programmas un materiālu izstrādi divpusējās sadarbības jomā starp Latviju un Lietuvu.

                                        Trešās tikšanās notiks Igaunijā ar mērķi izvērtēt izstrādāto divpusējās sadarbības programmu un materiālus (Lietuva-Latvija) un vienoties par divpusējās sadarbības programmas un materiālu izstrādi starp Latviju un Igauniju.

                                        Ceturtās tikšanās notiks Lietuvā. Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par pilotapmācībām Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā, kā arī Igaunijas un Latvijas pierobežas teritorijā. Tiks arī izvērtētā izstrādātā divpusējās sadarbības starp Latviju un Igauniju programma un materiāli.

                                        2017.gada februārī un martā ir plānotas pilotapmācības, kas notiks Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā, kā arī Igaunijas un Latvijas pierobežas teritorijā. Pilotapmācībā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā piedalīsies 12 kadeti no Latvijas un 12 kadeti no Lietuvas. Pilotapmācībā Latvijas un Igaunijas pierobežas teritorijā piedalīsies 12 kadeti no Latvijas un 12 kadeti no Igaunijas. Pilotapmācības ilgums ir 12 dienas. Piecas dienas kadeti padziļinās zināšanas profesionālajā angļu valodā un piecas dienas – divpusējās sadarbības jomā.

                                        Piektās tikšanās notiks Igaunijā. Tikšanās laikā tiks izvērtētas kopējā profesionālās angļu valodas programma un materiāli, divpusējās sadarbības programma un materiāli, kā arī projekta dalībnieki vienosies par rekomendāciju izstrādi ekspertiem, kas apmāca divpusējās sadarbības jomā.

                                         Projektā noslēgumā notiks konference Latvijā, kuras mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un pārējos interesentus ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un izstrādātājiem materiāliem un programmām, un rekomendācijām.

 

 

Projekta kontaktpersonas: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

                                               e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv

 

                                               Olga Aņikoviča, Koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras vecākā inspektore

                                                e-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv

Informāciju sagatavoja:

Olga Aņikoviča

Koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības

katedras vecākā inspektore

+ 371 26358374

 


 

 

Pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 ,,Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” mobilitātēm

Pamatojoties uz Valsts policijas koledžas un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015.gada 30.jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA103-013164-LV un Nr.2015-1-LV01-KA103-013164, un Valsts policijas koledžas un Igaunijas Republikas drošības zinātņu akadēmijas savstarpējo līgumu par personāla mobilitātēm laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam, no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim plānota viena mobilitāte vienam Valsts policijas koledžas akadēmiskā personāla vai vispārējā personāla, kas papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic pedagoģisko darbu pārstāvim uz Igaunijas Republikas drošības zinātņu akadēmiju (Igaunijā).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 „Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” mobilitātēm.

Mobilitātes nosacījumi un pieteikšanās kārtība ir noteikta ar Valsts policijas koledžas 2015.gada 10.septembra pavēli Nr.369 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA1 mobilitāšu augstākās izglītības jomā pieteikšanās un atlases konkursa vadlīniju apstiprināšanu”.

Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvji, kas papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic pedagoģisko darbu, mobilitātei var pieteikties individuāli, aizpildot pieteikumu un uzrakstot ziņojumu.

Minētie dokumenti iesniedzami Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā (MK 217) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas koordinatorei O.Aņikovičai līdz 2015.gada 16.oktobrim.

 

Pielikumi:   -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-

 

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmu atrodama: www.viaa.gov.lv

 

Valsts policijas koledžas
Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja                                                        A.Fišere

Publicēts 2015.gada 2.oktobrī


 

Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE) ir obligāts priekšnosacījums, lai augstākās izglītības iestādes varētu iesniegt projektus Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE) nodrošinās iespēju Valsts policijas koledžai piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs līdz 2020.gadam.

Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+, kas ir sākusi darboties 2014.gadā, apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās Eiropas Savienības atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.).

Erasmus+ galvenie atbalsta virzieni ir personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals), sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices) un atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Erasmus+ programmas ilgums ir no 2014.gada līdz 2020.gadam.

Erasmus+ hartā augstākajā izglītībā (ECHE) ir noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.