a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Finanšu vadības nodaļā
 

Finanšu vadības nodaļā

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

grāmatvedi Finanšu vadības nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 331310)

(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi: 

 • veikt darba samaksas aprēķinu, mēnešalgas, piemaksas, prēmiju, pabalstu, kompensāciju u.c. (naudas un vērtīgo balvu) Valsts policijas koledžas personālsastāvam, kadetiem;
 • nodrošināt darba samaksas uzskaiti:
  • samaksas veidiem (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, pabalsti, kompensācijas u.c.);
  • darbinieku kategorijām (izmaksu posteņiem – amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, intelektuālā darba darbinieki, fiziskā darba darbinieki, fiziskās personas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, pedagogi u.c.);
  • finansēšanas avotiem (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi u.c.);
  • izdevumu klasifikācijas kodiem;
  • pasākumiem.
 • sagatavot darbiniekiem izziņas par ienākumiem vai aprēķināto vidējo izpeļņu;
 • sagatavot dokumentus, kuri nepieciešami darbinieka tiesisko attiecību izbeigšanas vai pārcelšanas gadījumā;
 • veikt maksājuma uzdevumu sagatavošanu un apstrādāšanu;
 • veikt avansa norēķinu apstrādi;
 • veikt ikmēneša analītisko uzskaiti un sagatavot apgrozījuma pārskatus darbiniekiem izsniegtiem avansiem, naudas līdzekļiem operāciju uzskaiti par naudas līdzekļu kustību ik mēnesi un katru norēķinu kontu atsevišķi, uzkrājumiem par nodarbināto ilgtermiņa labumiem;
 • sagatavot apgrozījuma pārskatus katram kontam;

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • vēlama augstākā vai vidējā profesionālā  izglītība  (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs);
 • ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;
 • darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.

Piedāvājam: 

 • stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
 • konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai no 835 EUR (bruto);
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2020.gada 28.oktobrim jāiesniedz  jāiesniedz motivētu pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas grāmatveža amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146277, 67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.