a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Finanšu vadības nodaļā
 

Finanšu vadības nodaļā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 6.aprīli

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas 
Finanšu vadības nodaļa

Vecākais speciālists
(uz darba līguma pamata)

  • Piedalīties Valsts policijas koledžas finanšu līdzekļu pieprasījuma, priekšlikumu finanšu līdzekļu grozījumiem sagatavošanā;
  • Sagatavot budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” plānoto līdzekļu aprēķinu, regulāri uzraudzīt plānoto līdzekļu izlietojumu šajā programmā;
  • Veikt analīzi un sagatavot pārskatus kārtējā gada budžeta izpildi atbilstoši noteikto termiņu, normatīvo aktu un metodisko norādījumu prasībām;
  • Ar ERASMUS+ projektu saistīto finanšu vadības jautājumu administrēšana un finanšu dokumentu un atskaišu sagatavošana;
  • Izstrādāt nepieciešamas instrukcijas, metodiskos norādījumus un skaidrojumus par darba jautājumiem;
  • Sniegt atzinumus par darba plānoto līdzekļu aprēķiniem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

  • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs;
  • izpratne vai darba pieredze par darbu valsts budžeta iestādē (vēlams izglītības iestādē) un budžeta veidošanu;
  • vēlama izpratne vai darba pieredze ERASMUS + projektu administrēšanā; 
  • iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet, kā arī ar kādu no grāmatvedības programmām (vēlams „HORIZON”)

             Mēnešalga:

   1.kategorija – EUR 800;

   2.kategorija – EUR 830;

   3.kategorija – EUR 900.

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281