f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Kinoloģijas nodaļā
 

Kinoloģijas nodaļā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa
noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 4.janvāri

 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas 
Kiniloģijas nodaļa

Jaunākais inspektors
(ar speciālo dienesta pakāpi)

  • Nodaļas vadītāja uzdevumā, savas kompetences ietvaros veikt Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) lietvedībā esošo dokumentu apriti un lietvedības noteikumu nodrošināšanu, tajā skaitā mācību pasākumu īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas apriti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Valsts policijas koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • Nodaļas vadītāja uzdevumā piedalīties Valsts policijas amatpersonu ar dienesta suņiem (turpmāk – kinologu) mācību programmu kinoloģijas darba jomā izstrādāšanā;
  • Nodaļas vadītāja uzdevumā veikt izstrādāto kinologu mācību programmu kinoloģijas darba jomā īstenošanu Valsts policijas koledžā;
  • Savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus ieteikumu projektu sagatavošanai par dienesta suņu pilnvērtīgu izmantošanu Valsts policijas struktūrvienībās, kuru rīcībā ir kinologi ar dienesta suņiem u.c.
  • Nodaļas vadītāja uzdevumā apkopot un analizēt Nodaļas darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus tās darbības uzlabošanai.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – ne mazāka par 1 gadu;

- vēlama ne mazāk kā gadu pieredze Nodaļai analogās (pēc mērķa un uzdevumiem) Valsts policijas struktūrvienībās vai citās valsts institūcijās;

- izpratne par darbu kinoloģijas jomā;

- datora zināšanas un prasmes – labas iemaņas:

-datu apstrādē programmās MS Word, MS Excel, PowerPoint;

     - mediafailu apstrādē (atbilstošās programmās);

-interneta resursu izmantošanā informācijas ieguvei;

-Valsts policijā lietotajās informācijas apstrādes programmās un sistēmās;

- teicamas valsts valodas zināšanas.

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281