f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Humanitārā katedrā
 

Humanitārā katedrā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa
noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2017.gada 20.jūliju 

 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas 
Humanitārā katedra

Asistents
(ar speciālo dienesta pakāpi)
– uz noteiktu laiku
no 2017.gada 1.septembra

  • mācību priekšmetu un studiju kursu „Lietišķā latviešu valoda”, „Svešvaloda (angļu valoda)” vai „Otrā svešvaloda (krievu valoda)” docēšana ;
  • nodrošināt studiju kursu, mācību priekšmetu un citu izglītības programmu izstrādi un aktualizēšanu;
  • nodrošināt studiju/mācību metodisko materiālu, izdales materiālu un praktisko uzdevumu izstrādi un aktualizēšanu;
  • izvērtēt, analizēt kadetu, klausītāju un studējošo profesionālās izglītības programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes;
  • darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

  • pretendentam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;
  • doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība (filoloģijā), ja pretendentam ir docējamam studiju kursam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamam kursam;
  • pedagoga profesionālā kvalifikācija, profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā;
  • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
  • ne mazāk kā divu gadu pedagoģiskā pieredze.

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281