c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Kinoloģijas nodaļā
 

Kinoloģijas nodaļā

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 19.septembri

 

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

 personāla apmācības speciālistu Kinoloģijas nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 2424 05)

(uz darba līguma pamata)

 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas 
Kinoloģijas nodaļa

Personāla apmācības speciālists

(uz darba līguma pamata)  

 

  1. Savas kompetences ietvaros piedalīties Valsts policijas amatpersonu ar dienesta suņiem (turpmāk – kinologu) mācību programmu kinoloģijas darba jomā izstrādāšanā;
  2. Savas kompetences ietvaros pastāvīgi vai pēc vadītāja norādījuma izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
  3. Savas kompetences ietvaros veikt izstrādāto mācību programmu kinoloģijas darba jomā īstenošanu, nepieciešamības gadījumā izmantojot e-mācību vidi;
  4. Veikt Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) lietvedībā esošo dokumentu apriti un lietvedības noteikumu nodrošināšanu, tajā skaitā mācību pasākumu īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas apriti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Valsts policijas koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-  vidējā profesionālā (vismaz 2.profesionālais kvalifikācijas līmenis);

- vēlama ne mazāk kā divu gadu pieredze nodaļai analogās (pēc mērķa un uzdevumiem) Valsts policijas struktūrvienībās, citās valsts vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai komercuzņēmumos;

-  vēlama izpratne par Valsts policijas amatpersonu profesionālās pilnveides izglītības jomu;

-  dienesta suņu apmācības principu, metožu un metodiku pārzināšana;

- teicamas latviešu valodas zināšanas;

- vēlamas svešvalodu zināšanas;

-  labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, media failu apstrādē.

Mēnešalga:

1.kategorija – EUR 680;

2.kategorija – EUR 710;

3.kategorija – EUR 780.

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281