a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Kinoloģijas nodaļā
 

Kinoloģijas nodaļā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa
noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 4.janvāri 

 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa

Inspektors (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi)

 • veikt Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) lietvedībā esošo dokumentu apriti un lietvedības noteikumu nodrošināšanu, tajā skaitā mācību pasākumu īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas apriti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Valsts policijas koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • piedalīties Valsts policijas amatpersonu ar dienesta suņiem (turpmāk – kinologu) mācību programmu kinoloģijas darba jomā izstrādāšanā;
 • veikt Nodaļas rīcībā esošās informācijas apkopošanu par kinologu darba rezultātiem un Valsts policijas dienesta suņu (turpmāk – dienesta suņu) darba kondīcijas līmeni un sniegt Nodaļas vadītājam priekšlikumus par kinologu mācību un dienesta suņu darba kondīcijas uzturēšanas attīstības jautājumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • pieredze darbā Valsts policijā vismaz 3 gadi;
 • izpratne par darbu kinoloģijas jomā;
 • datorzināšanas un prasmes – labas iemaņas:
 • datu apstrādē programmās MS Word, MS Excel, PowerPoint;
 • mediafailu apstrādē (atbilstošās programmās);
 • interneta resursu izmantošana informācijas ieguvei;
 • Valsts policijā lietotajās informācijas apstrādes programmās un sistēmās;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas.

 

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281