e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Nodrošinājuma nodaļā
 

Nodrošinājuma nodaļā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2017.gada 20.jūliju 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļa 

Vecākais speciālists 
(uz darba līguma pamata) 

- Patstāvīgi izstrādāt, izvērtēt un saskaņot Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējo un ārējo normatīvo aktu, līgumu projektus un citu veidu dokumentu projektus saimnieciskajā jomā, un nodrošināt to īstenošanu;

- sagatavot un sniegt atzinumus par Iekšlietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī Valsts policijas un tās struktūrvienību sagatavotajiem dokumentu projektiem saimnieciskajā jomā;

-  sniegt juridiska rakstura konsultācijas Valsts policijas koledžas vadībai un darbiniekiem par saimnieciskiem jautājumiem;

-  sagatavot saimnieciska rakstura līgumu projektus;

 - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros nodrošināt:

  • Koledžas organizēto iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu;
  • plānošanas dokumentu izstrādi un izpildes kontroli;
  • organizēt un sadarbībā ar Koledžas Finanšu vadības nodaļu sagatavot Koledžas atskaites saimnieciskajos jautājumos;

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros organizēt un kontrolēt ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu nodrošināšanu Koledžā;

- pēc atsevišķa vadības uzdevuma piedalīties Koledžas, Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas izveidotajās darba grupās Koledžas kompetences ietvaros.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (jurists);

- vismaz piecu gadu profesionālā pieredze tiesību zinātņu jomā;

- pieredze normatīvo aktu un līgumu projektu izstrādē;

- izpratne par saimnieciska rakstura darbu organizāciju (materiālo vērtību aprite, iepirkumu organizācija);

- iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, kā arī iemaņas datu apstrādē;

- teicama valsts valodas prasme.

 

Mēnešalga:
1.kategorija – EUR 650;

2.kategorija – EUR 700;

3.kategorija – EUR 750.

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281