e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Izglītības koordinācijas nodaļā
 

Izglītības koordinācijas nodaļā

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 19.septembri

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa

Vecākais inspektors (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi)

  1. Izstrādāt Valsts policijas koledžas (turpmāk – koledža) kompetences jomas izglītības nozares un izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu vai normatīvo tiesību aktu projektus (turpmāk – normatīvie akti), kā arī izstrādā normatīvo aktu pamatojošo dokumentu projektus, koordinē un kontrolē to virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  2. Savas kompetences ietvaros sagatavot koledžas vai Valsts policijas vadības un rīkojuma dokumentu projektus (pavēles, vadības uzdevumus, cirkulārus, vēstules u.tml.);
  3. Piedalīties koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, arodizglītības programmas un licenzētās profesionālas pilnveides izglītības (turpmāk – programmas)  programmu akreditācijas vai licencēšanas, kā arī studiju virziena akreditācijas pasākumos un dokumentu projektu izstrādē, piedalīties jaunu izglītības programmu izstrādē un dokumentu projektu sagatavošanā;
  4. Nodrošināt izglītības līgumu par programmu apguvi  projektu izstrādi un nodrošināt šādu līgumu slēgšanu un to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  5. Plānot, organizēt un nodrošināt koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas kompetencē esošās informācijas apkopošanu un veikt tās analīzi, lai sekmētu izglītības kvalitāti;
  6. Izstrādāt koledžas studiju un mācību gada plānu;
  7. Analizēt koledžas izglītības un izglītības kvalitātes darba rezultātus un sagatavot priekšlikumus izglītības un izglītības kvalitātes rezultātu uzlabošanai.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-  akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

-    profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – ne mazāka par astoņiem gadiem;

-   policijas darbinieku profesionālās ētikas, uzvedības un dienesta gaitas problemātikas izpratne;

-  labas svešvalodu zināšanas (vēlams angļu un krievu valodas) ;

-   datorzināšanas un prasmes - labas iemaņas datu apstrādē, izpratne par programmatūras darbības problemātiku, informācijas apstrādes programmām (MS Office u.c), darbības interneta vidē.

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281