c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedra
 

Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedra

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 13.novembri

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas

Policijas tiesību katedra

Vecākais speciālists

 (uz darba līguma pamata)

  1. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Valsts policijas koledžas (turpmāk – koledžas) Policijas tiesību katedras (turpmāk – katedras) reglamentam, nodrošināt teorijas mācību īstenošanu e-vidē Valsts policijas amatpersonām mācībām dienesta vietās.
  2. Katedras vadītāja uzdevumā organizēt un kontrolēt pieaugušo neformālās izglītības programmu un mācību dienesta vietās vadlīniju izstrādi un realizāciju Koledžā.
  3. Katedras vadītāja uzdevumā sagatavot un iesniegt Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļai Valdības rīcības plāna, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas darba plānu izpildi par e-mācību procesa organizēšanu un norisi Koledžā. Apkopot katedras personāla apmācības speciālistu, kā arī citu nodarbināto pārskatus par mācībām dienesta vietās, dienesta pienākumu izpildes un darba laika grafikus, izskatīt nodarbību grafikus un citus dokumentus savas kompetences jomā.

4.         Savas kompetences ietvaros pildīt Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos uzdevumus, kā arī Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus un uzdevumus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;

- vēlama izpratne vai darba pieredze ar izglītības procesa organizēšanu saistītā jomā vai profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

- iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Interneta vidē.

 

Mēnešalga:
1.kategorija – EUR 740;

2.kategorija – EUR 770;

3.kategorija – EUR 840.

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281