f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Covid-19 informācija
 

Covid-19 informācija

 

(Publicēts 02.11.2021.)

 • Valsts policijas koledžas 2021.gada 1.septembra pavēle Nr.498 “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipu ievērošanai Valsts policijas koledžā”. (pielikumā –  Ms Word formātā).

(Publicēts 22.10.2021.)

 • Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. (Stājas spēkā 09.10.2021.) (pielikumā – PDF formātā).
 • Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. (Stājas spēkā 11.10.2021.) (pielikumā – PDF formātā).

(Publicēts 22.10.2021.)

2013.gada 7.marta likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, kurš nosaka kārtību, kādā izsludina un atceļ īpašu tiesisko režīmu — ārkārtējo situāciju, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības, to ierobežojumus, īpašos pienākumus un tiesiskuma nodrošināšanu šo tiesisko režīmu spēkā esamības laikā  (pielikumā – PDF formātā).

              /Likums pieņemts 2013.gada 7.martā, stājas spēkā 2013.gada 10.aprīlī./

 (Aktualizēts 13.10.2021.)

 

Lai mazinātu Valsts policijas un Valsts policijas koledžas nodarbināto un apmeklētāju veselības apdraudējumu, vienlaikus nodrošinot Valsts policijai un Valsts policijas koledžai noteikto uzdevumu nepārtrauktu izpildi, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir pieņemta Valsts policijas pavēle Nr. 4343 “Par dienesta (darba) pienākumu izpildes organizāciju Valsts policijas un Valsts policijas koledžas nodarbināto un apmeklētāju veselības apdraudējuma mazināšanai”.

Īsumā:

Pavēles ietvaros ir apstiprināti norādījumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Valsts policijā un Valsts policijas koledžā:

 • Sekot līdzi aktuālajai kompetento institūciju sniegtajai informācijai, kas saistīta ar Covid-19 izplatību Latvijā un ievērot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas saslimšanas risku mazināšanai.
 • Regulāri ievērot roku higiēnu – mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes, lietot roku dezinfekcijas līdzekļus.
 • Regulāri vismaz 15 minūtes vēdināt telpu, kurās nodarbinātais veic dienesta/darba pienākumus, un nodrošināt telpu vēdināšanu pēc apmeklētāju pieņemšanas.
 • Ievērot divu metru fizisku distanci starp nodarbinātajiem un trešajām personām.
 • Mazināt tiešo saskarsmi ar citiem nodarbinātajiem un trešajām personām, tai skaitā, ievērot divu metru fizisku distanci starp personām pārrunu telpās, vai, ja ēkās ir atbilstošas konstrukcijas, nodrošināt dokumentu pieņemšanu un pārrunu veikšanu atsevišķās, labi vēdināmās telpās, vai telpās, kas norobežotas ar aizsargbarjeru.
 • Nodarbinātajam, kuram noteikta izolācija vai mājas karantīna, nekavējoties par to informēt tiešo priekšnieku (vadītāju).
 • Nodarbinātajam, atgriežoties Latvijā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētās valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, veikt pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
 • Nodarbinātajiem, kuri atgriezušies Latvijā no valstīm, no kurām atgriežoties jāveic pašizolācija dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, informēt tiešo priekšnieku (vadītāju) par pienākumu pašizolēties, norādot precīzu laiku, kad minētais pienākums radies.
 • Nodarbinātajiem, pildot dienesta/darba pienākumus, gan publiskās ārtelpās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, gan arī publiskās iekštelpās, tajā skaitā, dienesta/darba vietā un dienesta transportlīdzekļos, ja tajās vienlaikus atrodas vairāk nekā viena persona, lietot medicīnisko vai nemedicīnisko (higiēnisko vai auduma) sejas masku.

(Publicēts 13.10.2021.) 

Sejas vairogu drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku (02.02.2021. valdības lēmums)!
(Publicēts 11.02.2020.)

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums
Organizējot mācību/studiju procesu Koledžā,ievērot šādus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipus (atvērt šeit)(Aktualizēts 14.01.2021.)
Mobilā lietotne “Apturi Covid”

IZM ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Aktualizētie ieteikumi 14.01.2021.

Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu ieteikumi COVID-19 profilaksei 
Informatīvi materiāli: -1-  -2-