a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > VPK piedāvā
 

VPK piedāvā

Nr.
p.
k.
Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums
1 Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika lietojot steku
2 Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos)
3 Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežas zonā)
4 Apavu pēdas: teorētiskie un praktiskie aspekti
5 Bērnu tiesību aizsardzība
6 Bērnu tiesību aizsardzība 2
7 Bioloģiska rakstura pēdu izņemšana notikuma vietā, problemātika. DNS paraugu izņemšanas nepieciešamība
8 Cietušā pratināšanas psiholoģiskās īpatnības
9 Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā 
10 Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana
11 Daktiloskopija: teorētiskie un praktiskie aspekti
12 Darbs ar smaržu pēdām notikuma vietā. Personu smaržu paraugu izņemšana. Odoroloģiskās ekspertīzes iespējas
13 Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti
14 Durvju taktiskā uzlaušana
15 Efektīvas komandas veidošana un motivācijas paaugstināšana
16 Eiropas Savienības iekšējās drošības politika un dalībvalstu sadarbība
17 Ekspertīzes jēdziens, veidi un izpētes iespējas Latvijā. Izpētes objektu un procesuālo dokumentu sagatavošana ekspertīzei. Ekspertīžu izvērtēšana
18 Ekspertīžu veidi un izpētes iespējas Latvijā. Izpētes objektu un procesuālo dokumentu sagatavošana atsevišķu veidu ekspertīzēm. 2.daļa
19 Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā
20 Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika
21 Iekšlietu integrētās informācijas sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais notikumu žurnāls”
22 Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze
23 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana policijas darbā
24 Kibernoziegumu un ar informācijas tehnoloģijām saistītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas īpatnības
25 Konfliktu risināšanas veidi
26 Korupcijas novēršana
27 Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīga izpratne
28 Kuģošanas līdzekļu satiksmes iekšējos ūdeņos kontroles tiesiskie un praktiskie aspekti
29 Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
30 Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana
31 Notikuma vietas apskate
32 Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un nelikumīgām medībām, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības
33 Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika
34 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
35 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un turpmākās darbības ārvalstīs zagtu transportlīdzekļu konstatēšanas gadījumos
36 Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšana
37 Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana, operatīvā eksperimenta taktiskie paņēmieni)
38 Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas
39 Operatīvās uzskaites lietu (OUL) ierosināšanas, plānošanas, realizācijas un izbeigšanas nosacījumi. Materiālu noformēšana
40 Pasākumi nelikumīgu medību un zvejas atklāšanā un prevencijā
41 Personāla vadība
42 Personu aizturēšanas taktika telpās (padziļināts kurss)
43 Personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pratināšanas tiesiskie un psiholoģiskie aspekti
44 Pirmā palīdzība Valsts policijas amatpersonām
45 Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība
46 Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā
47 Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē
48 Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos
49 Policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā
50 Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti
51 Publiskā runa
52 Publisku pasākumu pieteikšana, rīkošana un drošības nodrošināšana tās norises laikā
53 Radikalizācija, tās atklāšana un novēršana
54 Riska informācijas ievade un atlase, izmantojot Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu
55 Saskarsmes kultūra ar satiksmes uzraudzības jomā iesaistītajiem dalībniekiem
56 Sociālā naida un nesaticības izraisīšanas krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas
57 Speciālās izmeklēšanas darbības
58 Šaušanas instruktors
59 Šaušanas instruktors 2
60 Šaušanas tehnika ar triecienšauteni
61 Tiesu medicīnas pamati
62 Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika
63 Valsts policijas amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšana
64 Valsts policijas darbinieku komunikācijas psiholoģiskās īpatnības ar psihiski nelīdzsvarotām personām
65 Valsts policijas darbinieku telefonsarunu komunikācijas īpatnības
66 Valsts policijas kompetence autopārvadājumu kontrolē
67 Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā
68 Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā
69 Izmeklēšanas īpatnības, kas saistītas ar viltotu interneta mājas lapu izmantošanu konfidenciālas informācijas zagšanai* un krāpšanām, izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas krimināllikuma 177.1.panta kontekstā
70 Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana
71 Policijas darbinieka rīcības tiesiskais regulējums
72 Vispārīgā angļu valoda (dažādi līmeņi)
73 Sadarbība ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroju par Šengenas informācijas sistēmā esošajiem priekšmetiem un dokumentiem
74 Dienesta etiķete
75 Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma
76 Darbs ar “Microsoft Excel” un “Microsoft Powerpoint” lietojumprogrammu
77 Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskai personai
78 Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, nošķiršana no civiltiesisko attiecību risināšanas
79 Starptautiskā sadarbība kriminālprocesā
80 Apsardzes darbības kontrole
81 Automatizētas datu apstrādes sistēmas, datu nesēju un mobilo ierīču izņemšana, iepakošana, apskate un nosūtīšana infotehniskai ekspertīzei
82 Naida noziegumu identifikācija un izmeklēšana
83 Starptautiskās izmeklēšanas grupas. Tiesiskie un praktiskie aspekti
84 Policijas taktika telpu pārmeklēšanā (praktisko nodarbību laikā izmantojot peintbola pistoles)
85 Psiholoģiskā un praktiskā rīcība negaidītu konfliktsituāciju gadījumos
86 Cilvēktiesību ierobežošanas tiesiskie aspekti policijas darbā (Latgale)
87 Pasākumi administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai (Latgale)
88 Policijas uzdevumi un rīcība, saņemot informāciju par sprādziena draudiem, nesprāgušas munīcijas vai improvizētas spridzināšanas ierīces atrašanu (Latgale)
89 Musulmaņu tradicionālā kultūra un tiesību sistēma /šariāta likums/: steriotipi un reālā ietekme uz drošību Eiropas savienībā (Latgale)
90 Tiesu ekspertu kandidāti 
91 Noziedzīgi iegūtu līzdekļu legalizācija
92 Liecību pārbaude uz vietas, tās veikšana izmantojot video
93 Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs 
94 Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās
95 Operatīvā novērošanas (izsekošanas) metodika un taktiskie paņēmieni
96 Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis)
97 Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis)
98 Operatīvās noskaidrošanas pasākumu problemātika īslaicīgās aizturēšanas vietās, nepieciešamo procesuālo dokumentu noformēšana
99 Mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšana kriminālprocesā, kas uzsākts par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
100 Operatīvā darbinieka uzdevumi notikuma vietā, konstatējot noziedzīgu nodarījumu
101 Audiovizuāla satura nelikumīgas aprites izmeklēšana
102 Speciālo sasiešanas līdzekļu, roku dzelžu un citu sasaistīšanas līdzekļu lietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti
103 Šengenas informācijas sistēmas izmantošana satiksmes drošības uzraudzībā, un pārrobežu vajāšanas teorētiskie aspekti
104 Valsts policijas darbinieku psiholoģiski- taktiskā rīcība riska situācijās

Valsts policijas koledža piedāvā iespēju policijas darbiniekiem apmeklēt pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības.

  • Pieteikt var mācību grupu (līdz 20 amatpersonām) pa epastu: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv, norādot izvēlētās programmas nosaukumu, amatpersonu vārdus, uzvārdus, struktūrvienību, amatus un kontaktinformāciju.
  • Pieteikties var amatpersona individuāli pa epastu: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv, norādot izvēlētās programmas nosaukumu, vārdu, uzvārdu, struktūrvienību, amatu un kontaktinformāciju.

Par mācību laiku un vietu tiks paziņots individuāli pēc mācību grupas nokomplektēšanas.