a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Zemgales reģions
 

Zemgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2020.gada 5.maija līdz 2020.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

 

1.

“Administratīvā pārkāpuma process” 19.05.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

 

2.

Administratīvā pārkāpuma process"

10.06.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

3.

Informācijas tehnoloģiju (IT) vidē izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana”

16.06.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

4.

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”

18.08.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

5.

“Administratīvā pārkāpuma process” 25.08.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)