e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Zemgales reģions
 

Zemgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 29.decembrim saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana”

26.09.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

2.

“Noziedzīgu nodarījumu IT vidē krimināltiesiskais raksturojums, to identificēšana, kvalifikācijas īpatnības, izmeklēšanas taktika un veidi, jaunāko tehnoloģiju pielietojums (ar minimālām priekšzināšanām IT jomā)”

20.10.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5)

3.

“Valsts noslēpuma objekta saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības”

01.11.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

4.

“Bērnu tiesību aizsardzība 2”

07.09.11.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

5.

“Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis)” 17.11.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

6.

“Bērnu tiesību aizsardzība” 27.11-01.12.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

7.

“Personāla vadība” 12.-13.12.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

8.

“Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās” 20.12.2017.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5)