c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Zemgales reģions
 

Zemgales reģions

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē”

28.05.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

2.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”

08.06.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5)

3.

“Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības”

27.-28.08.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

 

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 28.decembrim saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

 

1.

“Policijas uzdevumi un rīcība, saņemot informāciju par sprādziena draudiem, nesprāgušas munīcijas vai improvizētas spridzināšanas ierīces atrašanu”

14.11.2018.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

 

2.

“Korupcijas novēršana”

27.11.2018.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

 

3.

“Elektroniskie pierādījumi un starptautiskā sadarbība kibernoziegumu izmeklēšanā”

19.-20.12.2018.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

 

4.

“Kriminālprocesa vienkāršošana”

18.12.2018.

 

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)