e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Zemgales reģions
 

Zemgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, pamatojoties uz 2019.gada 09.septembra Valsts policijas pavēli Nr.5614- IP „Par rīcības plāna Valsts policijas darbības pilnveidošanai apstiprināšanu”, Valsts policijas 2018.gada 03.augusta pavēli Nr.4167- IP „Par Valsts policijas Pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu”,  saskaņā ar Iekšlietu ministrija 2020.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr.653 “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

 

1.

“Personāla vadība” 20.-21.05.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

 

2.

“Administratīvā pārkāpuma process”

31.05.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

3.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO- Asset Recovery Office )

01.06.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

4.

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

10.06.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

5.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana 15.06.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

6.

Bezvēsts pazudušo personu meklēšana meža vidū

06.07.2021.  Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: 
koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Klātiene

Jelgava

(Pētera iela 5)