d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Zemgales reģions
 

Zemgales reģions

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 27.aprīlim saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Informācijas tehnoloģiju (IT) vidē izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana”

09.01.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

2.

“Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīgā izpratne”

17.01.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5)

3.

“Korupcijas novēršana”

23.01.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

4.

“Eiropas izmeklēšanas rīkojums”

25.01.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

5.

“Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības” 29.-30.01.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

6.

“Bērnu tiesību aizsardzība” 05.-09.02.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

7.

“Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis)” 13.-14.02.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

8.

“Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības” 21.-22.02.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

9.

“Bērnu tiesību aizsardzība 2” 21.-23.02.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

Jelgava

(Pētera iela 5) 

10.

“Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana” 28.03.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv

 

Jelgava

(Pētera iela 5)