a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Vidzemes reģions
 

Vidzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim saskaņā ar 2017.gada 21.decembra Valsts policijas pavēli Nr.5986 „Par Valsts policijas 2018.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2017.gada 21.decembra Valsts policijas vadības uzdevumu Nr.20/35543 „Par stratēģisko virzienu noteikšanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā"

08.01.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89) 

2.

"Bērnu tiesību aizsardzība"

14.-18.01.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89) 

3.

"Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju"

12.02.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

4.

"Bērnu tiesību aizsardzība" 11.-15.02.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

5.

 "Informācijas tehnoloģiju (IT) vidē izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana "  27.02.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

6.

"Bērnu tiesību aizsardzība-2" 27.02.-01.03.2019.   

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

7.


 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO- Asset Recovery office)"
 01.03.2019.  

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

8.

 "Valsts policijas kompetence, saņemot informāciju par sprādzienu vai sprādziena draudiem"  06.03.2019.  

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)  

9.

"Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības" 23.-24.04.2019.  

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)