f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Vidzemes reģions
 

Vidzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Bērnu tiesību aizsardzība-2"

11.06.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

2.

"Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektronisko pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā"

16.-18.10.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

3.

"Noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot informācijas sistēmas, izmeklēšana"

24.10.2019

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89) 
4. "Administratīvās atbildības process (jaunais tiesiskais regulējums)" 12.11.2019

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

 

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Kriminālizlūkošanas modulis. Vispārīgā izpratne"

11.06.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

2.

"Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības"

06.-07.08.2019.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)