d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Vidzemes reģions
 

Vidzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.decembrim saskaņā ar 2019.gada 09.septembra Valsts policijas pavēli Nr.5614 - IP „Par rīcības plāna Valsts policijas darbības pilnveidošanai apstiprināšanu”, Valsts policijas 2018.gada 03.augusta pavēli Nr.4167 - IP „Par Valsts policijas Pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu”,  saskaņā ar Iekšlietu ministrija 2020.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 653 “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Administratīvās pārkāpuma process"

01.10.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

2.

"Bērnu tiesību aizsardzība-2"

07.-09.10.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

3.

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija"

29.10.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cisco Webex

4.

"Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma"

30.10.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

5.

"Cilvēku tirdzniecības formas un prevence"

02.11.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

6.

"Korupcijas novēršana"

03.11.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

7.

"Cilvēku tirdzniecības formas un prevence"

20.11.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

8.

"Bērnu tiesību aizsardzība"

23.-27.11.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

9.

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija)  (ARO – Asset Recovery Office)"

25.11.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cisco Webex