c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Bērnu tiesību aizsardzība

16.09.2019.-20.09.2019.

Līdz 23.08.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

2.

Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā

25.09.2019.

Līdz 04.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

3.

Bērnu tiesību aizsardzība - 2

25.09.2019.-27.09.2019.

Līdz 04.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

4.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

30.09.2019.

Līdz 10.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

5.

Administratīvā pārkāpuma process (jaunais tiesiskais regulējums)

29.10.2019.

Līdz 07.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

6.

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

05.11.2019.

 

Līdz 15.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

7.

Noziedzīgu nodarījumu tautsainiecībā kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnība (ekonomiskie noziegumi)

26.11.2019.

Līdz 05.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

8.

Korupcijas novēršana

09.12.2019.

Līdz 19.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

9.

Noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot informācijas sistēmas, izmeklēšana

10.12.2019.

Līdz 19.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības

04.06.2019.-05.06.2019.

Līdz 21.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

2.

Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā

06.06.2019.

Līdz 21.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)