e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 30.aprīlim pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Valsts policijas pavēli Nr.5127 „Par Valsts policijas 2017.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Informācijas tehnoloģiju (IT) vidē izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana"

15.01.2018.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP
(Gaujas iela 17)

2.

"Valsts noslēpuma objekta saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības"

17.01.2018.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

3.

"Cilvēktirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana"

22.01.2018.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

4.

"Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības"

12.-13.03.2018.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

5.

"Korupcijas novēršana"

26.03.2018.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17)