d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām no 2017.gada septembra līdz 2017.gada 31.augustam pamatojoties uz 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 “Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana"

18.09.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP
(Gaujas iela 17)

2.

"Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis)"

06.10.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

3.

"Personāla vadība"

25.-26.10.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

4.

"Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis)"

02.-03.11.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

5.

"Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās"

01.12.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

6.

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija"

18.12.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17) 

7.

"Kriminālizlūkošanas modulis (vispārīgā izpratne)" 19.12.2017.

B. Melnace

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv) 

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17)