a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 31.augustam pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Valsts policijas pavēli Nr.5127 „Par Valsts policijas 2017.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības"

14.-15.08.2018.

līdz 03.08.2018.

(tel. 19909, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

VPK

MK-324

2.

"Elektroniskie pierādījumi, to iegūšana, izņemšana, leģimitāte, pierādījumu iegūšana no "mākoņiem"

-2018.

(tel. 19909, e-pasts:
koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10) 
vai
Rīgas RP 
(Gaujas iela 17