d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
2020.gada 25.maija līdz 2020.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana

05.06.2020.

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

2.

 Administratīvā pārkāpuma process 17.06.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 14.08.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

4.

 Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana 27.08.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

 Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
2020.gada 1.septembrim līdz 2020.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

 

Administratīvā pārkāpuma process

 

03.09.2020

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 2.

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

 

18.09.2020

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

 

Cilvēku tirdzniecības formas un prevence

 

02.10.2020

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

4.

 

Korupcijas novēršana

13.10.2020

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

5.

 

Cilvēku tirdzniecības formas un prevence

 

14.10.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

6.

 

Bērnu tiesību aizsardzība

 

02.11.-06.11.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

7.

 

Elektronisko pierādījumu ieguve kriminālprocesā

 05.11.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

8.

 

Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma

 11.11.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

9.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana

19.11.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

10.

 

Administratīvā pārkāpuma process

 

 24.11.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

11.

 

Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā kvalifikācija un izmeklēšana

 

 10.12.2020

Ilva Drunka – Stivriniece

(e-pasts:  ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu