d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Rīgas reģions
 

Rīgas reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
2020.gada 25.maija līdz 2020.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītība programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana

05.06.2020.

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

2.

 Administratīvā pārkāpuma process 17.06.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 14.08.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

4.

 Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana 27.08.2020. 

Ilva Drunka – Stivriniece

(ilva.drunka-stivriniece@riga.vp.gov.lv

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu