d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Latgales reģions
 

Latgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, pamatojoties uz 2019.gada 09.septembra Valsts policijas pavēli Nr.5614 - IP „Par rīcības plāna Valsts policijas darbības pilnveidošanai apstiprināšanu”, Valsts policijas 2018.gada 03.augusta pavēli Nr.4167 - IP „Par Valsts policijas Pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu”,  saskaņā ar Iekšlietu ministrija 2020.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 653 “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”. 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Korupcijas novēršana”

10.09.2020.

27.08.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)

2.

“Administratīvā pārkāpuma process”

07.10.2020.

23.09.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

3.

“Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā kvalifikācija un izmeklēšana”

14.10.2020.

30.09.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

4.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija)  (ARO – Asset Recovery Office)”

30.10.2020.

16.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

5.

“Cilvēku tirdzniecības formas un prevence”

06.11.2020.

23.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20)

6.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”

10.11.2020.

27.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

7.

“Cilvēku tirdzniecības formas un prevence”

07.12.2020.

30.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)

8.

“Bērnu tiesību aizsardzība”

07. – 11.12..2020.

30.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20)

9.

“Administratīvā pārkāpuma process”

08.12.2020.

24.11.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

10.

“Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma”

10.12.2020.

26.11.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)