f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Latgales reģions
 

Latgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.aprīlim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Korupcijas novēršana” 16.01.2020.

02.01.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 Daugavpils
(Vaļņu iela 27)

2.

“Administratīvā pārkāpuma process (jaunais tiesiskais regulējums)” 21.01.2020.

07.01.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20)

3.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija” 06.02.2020.

23.01.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20) 

4.

“Korupcijas novēršana” 25.02.2020.

11.02.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27) 

5.

“Administratīvā pārkāpuma process (jaunais tiesiskais regulējums)” 05.03.2020.

20.02.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 Daugavpils (Vaļņu iela 27)

6.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana” 10.03.2020.

25.02.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20)

7.

“Bērnu tiesību aizsardzība” 23. –  27.03.2020.

09.03.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27) 

8.

“Bērnu tiesību aizsardzība -2” 20. - 22.04.2020.

06.04.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts:
 astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 Daugavpils (Vaļņu iela 27)