f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Latgales reģions
 

Latgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 30.decembrim saskaņā ar Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Valsts policijas pavēli Nr.5127 „Par Valsts policijas 2017.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

„Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības”

03.-04.01.2018.

22.12.2017.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

2.

“Valsts noslēpuma objekta saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības”

11.01.2018.

29.12.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

3.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”

06.02.2018.

23.01.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20) 

4.

“Personāla vadība”

21.-22.02.2018.

07.02.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

5.  “Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana” 14.03.2018.

28.02.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20)

6.   “Bērnu tiesību aizsardzība” 12.-16.03.2018.   26.02.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

7.  “Bērnu tiesību aizsardzība 2” 21.-23.03.2018.

07.03.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne

(Kr.Valdemāra iela 20) 

 
8. “Pret informācijas sistēmu drošību vēsrtu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības”  21.-22.03.2018.  07.03.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

9.  “Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās” 19.04.2018. 

05.04.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 

Daugavpils

(Vaļņu iela 27, teletilts)