a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Latgales reģions
 

Latgales reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, pamatojoties uz 2019.gada 09.septembra Valsts policijas pavēli Nr.5614- IP „Par rīcības plāna Valsts policijas darbības pilnveidošanai apstiprināšanu”, Valsts policijas 2018.gada 03.augusta pavēli Nr.4167- IP „Par Valsts policijas Pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu”,  saskaņā ar Iekšlietu ministrija 2020.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr.653 “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma”

11.05.2021.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

2.

“Elektronisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā”

29.06.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”

3.

“Administratīvā pārkāpuma process”

19.08.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Attālināti

tiešsaistes platformā “Cisco WEBEX”