c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim saskaņā ar 2014.gada 22.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4650 „Par Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plāna 2016.gadam apspirināšanu” un 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Elektroniskie pierādījumi un starptautiskā sadarbība kibernoziegumu izmeklēšanā

07.-08.11.2018.

26.10.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)