d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 2014.gada 22.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4650 „Par Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plāna 2016.gadam apspirināšanu” un 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO- Asset Recovery office)

17.06.2019.

06.06.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

 Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības 13.-14.08.2019.

01.08.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 29.08.2019.  

19.08.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)