c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

 

1.

Noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot informācijas sistēmas, izmeklēšana

28.10.2019.

17.10.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

 

2.

Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā

27.11.2019.

15.11.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

Administratīvā pārkāpuma process

(jaunais tiesiskais regulējums)

10.12.2019.

28.11.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

4.

 Elektroniskie pierādījumi un starptautiskā sadarbība kibernoziegumu izmeklēšanā  11.-12.12.2019.

28.11.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

Administratīvā pārkāpuma process

(jaunais tiesiskais regulējums) 
 19.12.2019.

09.12.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO- Asset Recovery office)

17.06.2019.

06.06.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

 Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības 13.-14.08.2019.

01.08.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 29.08.2019.  

19.08.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)