b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2017.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 30.aprīlim saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 “Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 “Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 “Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības tiesiskie un praktiskie aspekti”

09.-13.01.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

2. "Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un nelikumīgām medībām, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības" 19.01.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3. "Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana" 07.03.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

4. "Bērnu tiesību aizsardzība"

03.-07.04.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

"Kriminālizlūkošanas modulis.

Vispārīgā izpratne"

05.04.2017.

 Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

6. "Pirmā līmeņa apmācība darbā ar cietušajiem"  20.04.2017.

 Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)