a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.aprīlim saskaņā ar 2014.gada 22.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4650 „Par Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plāna 2016.gadam apspirināšanu” un 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Bērnu tiesību aizsardzība"

15.-19.01.2018.

04.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2. "Bērnu tiesību aizsardzība 2" 24.-26.01.2018.

15.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3. "Korupcijas novēršana" 02.02.2018.

24.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

4. "Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās"

16.02.2018.

07.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

"Cilvēktirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana"

21.02.2018.

12.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

6.

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija"

06.03.2018.

12.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

7. "Kriminālizlūkošanas modulis (vispārīgā izpratne)"  09.03.2018.

28.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

8. "Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības"   04.05.04.2018.  

26.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

9. "Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis)" 17.04.2018.  

09.04.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

10. "Valsts noslēpuma objekta saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām apstrādes elektroniskā veidā aizsardzība"   19.04.2018.

10.04.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

11. "Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis)" 24.-25.04.2018.  

16.04.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)