f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Valsts policijas pavēli Nr.5127 „Par Valsts policijas 2017.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 „Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības"

19.-20.06.2018.

08.06.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)