b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim saskaņā ar 2014.gada 22.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4650 „Par Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plāna 2016.gadam apspirināšanu” un 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Noziedzīgu nodarījumu IT vidē krimināltiesiskais raksturojums, to identificēšana, kvalifikācijas īpatnības, izmeklēšanas taktika un veidi, jaunāko tehnoloģiju pielietojums (ar minimālām priekšzināšanām IT jomā)"

17.10.2017.

06.10.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2. "Valsts noslēpuma objekta saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības" 24.10.2017.

16.10.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3. "Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana" 03.11.2017.

25.10.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

4. "Personāla vadība"

08.-09.11.2017.

30.10.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

"Kibernoziegumu kvalifikācijas īpatnības un problemātika"

16.-17.11.2017.

03.11.2017 

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)