d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > Kurzemes reģions
 

Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.aprīlim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā kvalifikācija un izmeklēšana

03.03.2020.

20.02.2020.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

Bērnu tiesību aizsardzība - 2

03.-05.03.2020.

14.02.2020.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

Administratīvā pārkāpuma process

30.03.2020.

18.03.2020.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

4.

 Administratīvā pārkāpuma process  31.03.2020.

18.03.2020.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana   02.04.2020.

20.03.2020.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

6.

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

23.04.2020.

09.04.2020.
Liene Bartonika
(tel: +371 26323878, e-pasts:
koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)