b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > KRIMINĀLISTIKAS pārvalde
 

KRIMINĀLISTIKAS pārvalde

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kriminālistikas pārvaldes amatpersonām no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 2019.gada 09.septembra Valsts policijas pavēli Nr.5614 - IP „Par rīcības plāna Valsts policijas darbības pilnveidošanai apstiprināšanu”, Valsts policijas 2018.gada 03.augusta pavēli Nr.4167 - IP „Par Valsts policijas Pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu”,  saskaņā ar Iekšlietu ministrija 2020.gada 19.februāra rīkojumu Nr.1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 653 “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

"Poroskopija un eidžioskopija" 11.05.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

2. "Kriminālistiskā fotogrāfija" 31.05.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

3. "Roku (un basu kāju) pēdu uzbūve, veidošanas mehānisms. Pēdu novērtēšana notikuma vietā. Daktiloskopisko pēdu vispārējās, sevišķās pazīmes. Pēdu atzīšana par derīgu personas identificēšanai. Uz objektiem esošo daktiloskopisko pēdu atrašana, fiksācija un izņemšana. Objektu ar roku pēdām iesaiņošana, noformēšana" 20.08.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

4. "Personas identifikācijas iespēju paaugstināšana – personas apraksta un fotoattēlu izveidošana. Subjektīvais portrets (fotorobots)" 31.08.2021.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)