a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Prioritārie kursi   > Galvenā kriminālpolicijas pārvalde un Galvenā kārtības policijas pārvalde
 

Galvenā kriminālpolicijas pārvalde un Galvenā kārtības policijas pārvalde

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes un Galvenās kārtības policijas amatpersonām

no 2017.gada 1.aprīļa līdz 31.augustam,

pamatojoties uz VP 29.12.2015. pavēli Nr.4981 “Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, LR IeM 03.10.2014. rīkojumu Nr.1-12/2226 “Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un VP 30.05.2016.pavēli Nr.2143 “Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Bērnu tiesību aizsardzība 2” (GKPP)

23.05.-25.05.2017.

līdz 28.04.2017. 

Aļona Zinčenko

(tel. 19909, e-pasts: alona.zincenko@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

 2.

“Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis)”

(GKrPP un GKPP)

26.05.2017.

līdz 12.05.2017. 

Aļona Zinčenko

(tel. 19909, e-pasts: alona.zincenko@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

mācību korpusa 325.auditorijā