d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Prioritārie kursi   > GALVENĀ KRIMINĀLPOLICIJAS un GALVENĀ KĀRTĪBAS POLICIJAS pārvalde
 

GALVENĀ KRIMINĀLPOLICIJAS un GALVENĀ KĀRTĪBAS POLICIJAS pārvalde

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr.p.k.

 Mērķauditorija

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

GKPP Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 10.10.2019.

Līdz 23.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

2. GKPP Administratīvā pārkāpuma process (jaunais tiesiskais regulējums) 15.10.2019.

Līdz 23.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

3. GKPP Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 28.10.2019.

Līdz 07.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

4. GKPP Bērnu tiesību aizsardzība 11.11.2019.-
15.11.2019.

Līdz 14.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

5. GKPP Noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot informācijas sistēmas, izmeklēšana 29.11.2019. 

Līdz 08.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

6.

GKPP,

GKRPP
Korupcijas novēršana  09.12.2019.

Līdz 19.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

 
7. GKPP Bērnu tiesību aizsardzība - 2 10.12.2019.-
12.12.2019.
 

Līdz 11.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)