d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Zemgales reģions - izvēles programmas
 

Zemgales reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns
Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām
no 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

„Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma” 10.01.2019.

20.12.2018.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

2.

“Valsts policijas kārtības policijas inspektoru kompetence likumpārkāpumu, saistītu ar nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecību, konstatēšana un atklāšana” 21.02.2019.

06.02.2019.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

3.

“Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās”   26.02.2019.

15.02.2019.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)

4.

“Valsts policijas darbinieku psiholoģiski - taktiskā rīcība riska situācijās”  06.03.2019.  
22.02.2019.

Inga Matvejeva

(tel: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera  iela 5)