f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Vidzemes reģions - izvēles programmas
 

Vidzemes reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns
Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonām
no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

"Operatīvās novērošanas (izmeklēšanas) metodika, taktiskie paņēmieni"

02.10.2018.

20.09.2018.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

2.

"Operatīvā darbinieka uzdevumi notikuma vietā, konstatējot noziedzīgu nodarījumu"

05.10.2018.

20.09.2018.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

3.

"Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē"

08.11.2018.

20.10.2018.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

2.

"Pasākumi nelikumīgu medību un zvejas atklāšanā un prevencijā"

13.11.2018.

01.11.2018.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)