a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Rīgas reģions - izvēles programmas
 

Rīgas reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES)

Valsts policijas RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES amatpersonām

no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 28.decembrim

Nr. p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

Valsts kompetences akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā

18.09.2018.

līdz 10.09.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā 

2.

Durvju taktiskā uzlaušana

(RRP KPP PPP SUB)

27.09.2018.

līdz 17.09.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 212.auditorijā 

3.

Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

27.09.2018.

līdz 18.09.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā 

4.

Personāla vadība

23.-24.10.2018

līdz 12.10.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 337.auditorijā 

5.

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu, nelikumīgām medībām un zveju, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības.

24.10.2018.

līdz 12.10.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 333.auditorijā 

6.

Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē

29.10.2018.

līdz 12.10.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 337.auditorijā 

7.

Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās

21.11.2018.

līdz 09.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā 

8.

Durvju taktiskā uzlaušana

 

22.11.2018.

līdz 12.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 212.auditorijā 

9.

Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika

29.11.2018

līdz 19.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā 

10.

IeM, IC, IIIS, VP, Ārējo datu bāzu izmantošana

06.12.2018.

līdz 26.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 315.auditorijā 

11.

Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti

20.12.2018.

līdz 10.12.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā