a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Rīgas reģions - izvēles programmas
 

Rīgas reģions - izvēles programmas

 

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns

Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām

no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1. "Policijas amatpersonu liecību sniegšanas taktika tiesā, lai netiktu izpausts valsts noslēpums" 27.04.2018.  13.04.2018.

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP (Gaujas iela 17)

2.

"Kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtība Latvijas iekšējos ūdeņos. Policijas darbinieka sākotnējā rīcība peldlīdzekļu avārijās jūrā un iekšējos ūdeņos"

30.04.2018.

16.04.2018.

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP (Gaujas iela 17)
3. "Kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtība Latvijas iekšējos ūdeņos. Policijas darbinieka sākotnējā rīcība peldlīdzekļu avārijās jūrā un iekšējos ūdeņos" 17.05.2018.

30.04.2018.

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP (Gaujas iela 17)
4.

"Aviācijas negadījumu drošuma izmeklēšanas kārtība, procedūras un sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām"

10.05.2018.

02.05.2018.

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP (Gaujas iela 17)
5.

"Operatīvās darbības pasākumu "Operatīvā iekļūšana" un "Operatīvā sarunu noklausīšanās" procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana"

15.06.2018.

01.06.2018.

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10)
vai
Rīgas RP (Gaujas iela 17)