d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Izvēles kursi   > Rīgas reģions - izvēles programmas
 

Rīgas reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr. p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

Šaušanas tehnika ar triecienšauteni 20.09.2019.

Līdz 30.08.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

2. Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, nošķiršanas no civiltiesisko attiecību risināšanas 30.09.2019.

Līdz 10.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

3.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO-Asset Recovery office) 11.10.2019.

Līdz 18.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

4.

Šaušanas instruktors 14.10.2019.-
25.10.2019.

Līdz 16.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

5.

Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika 16.10.2019.

Līdz 25.09.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

6.

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšanas un kvalifikācijas problemātika 28.10.2019.-30.10.2019.

Līdz 07.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

7.

Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, piesardzības pamatnoteikumi, konvojēšana, pārmeklēšana, ievietojot un turot tās pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās, dokumentācijas noformēšana 30.10.2019.

Līdz 07.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

8.

Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīgā izpratne 08.11.2019.

Līdz 18.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

9.

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu, nelikumīgām medībām, to kriminātiesikais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības 12.11.2019.

Līdz 21.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

10.

Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, piesardzības pamatnoteikumi, konvojēšana, pārmeklēšana, ievietojot un turot tās pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās, dokumentācijas noformēšana 20.11.2019.

Līdz 30.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

11.

Mantisko jautājumu risināšana kriminālprocesā 21.11.2019.

Līdz 30.10.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

12.

Likumpārkāpumi pret amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi 13.12.2019.

Līdz 22.11.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

 
 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

 

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr. p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

Musulmaņu kultūras, reliģijas un tiesību sistēmas izpratne cilvēktiesību aizsardzības kontekstā 15.05.2019.

Līdz 06.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

  Ceļu satiksmes negadījumu noformešana un kvalifikācijas problēmas 20.05.2019.-22.05.2019.

Līdz 08.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

3.

Publisku pasākumu sabiedriskās kārtības nodrošināšana un tās pārkāpumu novēršana 29.05.2019.

Līdz 15.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

4.

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un izmeklēšanas problemātika 11.06.2019.

Līdz 30.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

5.

Publisku pasākumu sabiedriskās kārtības nodrošināšana un tās pārkāpumu novēršana 13.06.2019.

Līdz 30.05.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

6.

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika 27.08.2019.-29.08.2019

Līdz 13.08.2019.

Amanda Čerpinska

(koledza@riga.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)