e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Izvēles kursi   > Latgales reģions - izvēles programmas
 

Latgales reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

“Mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšana kriminālprocesā, kas izsākts par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu”

17.09.2020.

03.09.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

2.

“Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika”

23. -24.09.2020.

09.09.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10a)

3.

Pratināšanas taktiskie un psiholoģiskie veidi

15.10.2020.

01.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne (Kr.Valdemāra iela 20)

4.

“Elektronisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā”

22.10.2020.

08.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

5.

“Publiska pasākuma pieteikšanas kārtība un drošības nodrošināšana tā norises laikā”

27.10.2020.

13.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)

6.

“Elektronisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā”

29.10.2020.

15.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu

7.

“Personu aizturēšana, pārmeklēšanas taktika, piesardzības pamatnoteikumi, konvojēšana, pārmeklēšana ievietojot un turot tās pagaidu telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās, dokumentācijas noformēšana”

13.11.2020.

30.10.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)

8.

“Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība”

16. – 17.11.2020.

02.11.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne (Kr.Valdemāra iela 20)

9.

“Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē”

24. – 25.11.2020.

10.11.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)

10.

“Policijas darbinieka rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos”

16. – 17.12.2020.

02.12.2020.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367; e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils (Vaļņu iela 27)