f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Latgales reģions - izvēles programmas
 

Latgales reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

“Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas”

17.01.2018.

03.01.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

2.

“Latviešu valoda juridiskajos dokumentos”

02.02.2018.

19.01.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 Rēzekne
(Kr.Valdemāra iela 20)

3.

“Policijas amatpersonu liecību sniegšanas taktika tiesā, lai netiktu izpausts valsts noslēpums”

07.02.2018.

24.01.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

4.

"Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos" 06.-07.03.2018. 

20.02.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 
Rēzekne
(Kr.Valdemāra iela 20) 

5.

“Likumpārkāpumu akcīzes preču aprites kvalifikācija un pierādīšana”  10.04.2018. 

27.03.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 

Daugavpils

(Vaļņu iela 27) 

6.

“Dienesta etiķete”  11.04.2018. 

28.03.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 

Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

7.

“Pasākumi nelikumīgu medību un zvejas atklāšanā un prevencijā”   13.04.2018.

29.03.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 
 Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

8.

 “Operatīvās darbības pasākumu “Operatīvā iekļūšana” un “Operatīvā sarunu noklausīšanās” procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana” 19.04.2018. 

05.04.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

 
 Daugavpils

(Vaļņu iela 27)

9.

“Lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās”

25.04.2018.

11.04.2018.

Astrīda Barķeviča

(tel: 65403367, e-pasts: astrida.barkevica@koledza.vp.gov.lv)

Rēzekne
(Kr.Valdemāra iela 20)