f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Kurzemes reģions - izvēles programmas
 

Kurzemes reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

"Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē"

09.-10.01.2018.

27.12.2017.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

"Psiholoģiskās īpatnības komunikācijā ar psihiski nelīdzsvarotām personām Valsts policijas darbiniekiem"

11.01.2018.

03.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

"Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība"

16.-17.01.2018.

05.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Rīga

(Ezermalas iela 10)

4.

"Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma"

23.01.2018.

15.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

"Latviešu valoda juridiskajos dokumentos"   26.01.2018.  17.01.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

6.

"Policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā"  15.02.2018.

06.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

7.

 "Valsts policijas kārtības policijas inspektoru kompetence likumpārkāpumu, saistītu ar nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecību konstatēšana un atklāšana" 27.02.2018.   

16.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

8.

"Policijas darbinieka atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā" 01.03.2018.

19.02.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

9.

"Likumpārkāpumu akcīzes preču aprites kvalifikācija un pierādīšana" 14.03.2018.  05.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

10.

"Operatīvās darbības pasākumu „Operatīvā iekļūšana” un „Operatīvā sarunu noklausīšanās” procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana"  28.03.2018.  19.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

11.

"Transportlīdzekļu apturēšanas un personu aizturēšanas taktika" 28.-29.03.2018.

16.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Rīga 

12.

"Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos" 05.-06.04.2018.  27.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

 

13.

"Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika"

11.-12.04.2018.

(Policijas tiesību katedra)

28.03.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 
 Rīga