f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Izvēles kursi   > Kurzemes reģions - izvēles programmas
 

Kurzemes reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē 26.-27.09.2019.

16.09.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē 10.10.2019.

01.10.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

Pirmā palīdzība Valsts policijas amatpersonām 4.-5.11.2019.

24.10.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

4.

Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē 12.-13.11.2019.

31.10.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas 20.11.2019.

04.11.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

 

 

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (operatīvā eksperimenta veikšanas nosacīju un noformēšana, operatīvā eksperimenta taktiskie paņēmieni) 19.06.2019.

07.06.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

Notikuma vietas un apvidus teritorijas apskates krimināltiesiskie aspekti 08.08.2019.

30.07.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)