c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Kurzemes reģions - izvēles programmas
 

Kurzemes reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns
Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām
no 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

Operatīvā darbinieka uzdevumi notikuma vietā, konstatējot noziedzīgu nodarījumu 08.01.2019.

28.12.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos) 10.-11.01.2019.

02.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Rīga

(Ezermalas iela 10)

3.

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika 22.-24.01.2019.

10.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

4.

Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās 25.01.2019.

16.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

5.

Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežas zonā)

2 grupas (1. no 8.30 - 11.50, 2. no 12.30 - 15.50)
30.01.-01.02. 2019

21.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

6.

Publiskā runa 06.02.2019.

25.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

7.

Iekšlietu integrētās informācijas sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais notikumu žurnāls” 07.02.2019.

29.01.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

8.

Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē 13.-14.02.2019

04.02.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

9.

Operatīvās uzskaites lietu (OUL) ierosināšanas, plānošanas, realizācijas un izbeigšanas nosacījumi. Materiālu noformēšana 21.02.2019.

12.02.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

10.

Efektīvas komandas risināšanas veidi 13.03.2019.

04.03.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

11.

Konfliktu risināšanas veidi 20.03.2019.

11.03.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

12.

Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti

21.03.2019.

12.03.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

13.

 Valsts policijas darbinieku telefonsarunu komunikācijas īpatnības  29.03.2019.

20.03.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

14.

 Apsardzes darbības kontrole 08.04.2019. 

29.03.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

15.

 Musulmaņu kultūras, reliģijas un tiesību sistēmas izpratne cilvēktiesību aizsardzības kontekstā 12.04.2019. 

03.04.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

16.

 Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē  15.-16.04.2019.

05.04.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv

Liepāja

(Bāriņu iela 3) 

17.

Valsts policijas darbinieku psiholoģiski- taktiskā rīcība riska situācijās   17.04.2019.

08.04.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv 
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

18.

 Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas  23.04.2019.

12.04.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

19.

Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība   25.-26.04.2019.

12.04.2019.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv
 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)