c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Kurzemes reģions - izvēles programmas
 

Kurzemes reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 31.augustam.

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

"Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās"

18.05.2018.

09.05.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

"Operatīvās darbības pasākumu „Operatīvā iekļūšana” un „Operatīvā sarunu noklausīšanās” procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana"

08.06.2018.

29.05.2018.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)