b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > Izvēles kursi   > VP Galvenās kārtības policijas pārvalde - izvēles programmas
 

VP Galvenās kārtības policijas pārvalde - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.decembrim

Mācību norises laiks un vieta var tikt mainīta, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un ievērojot ar infekcijas slimības Covid -19 izplatību saistītos drošības pasākumus. 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums, atbildīgā persona

Izpildes vieta

1.

Civiltiesību normu realizācija policijas darbā

 

14.09.2021.

Līdz 03.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

2.

Policijas darbs daudznacionālā (multikulturālā) sabiedrībā

 

15.09.2021.

Līdz 03.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

VAI

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

3.

 

 

 

 

 

VP kompetence atsevišķu akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā

 

 

 

21.09.2021.

 

 

 

 

 

Līdz 06.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

4.

Tiesību pārkāpumi pret Valsts policijas amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi

 

23.09.2021.

Līdz 10.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

5.

Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti

 

01.10.2021.

Līdz 17.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

6.

Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā

 

07.10.2021.

Līdz 24.09.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

7.

Radikalizācija, tās atklāšana un novēršana

 

26.10.2021.

Līdz 11.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

8.

Valsts policijas kompetence, saņemot informāciju par sprādzienu vai sprādziena draudiem

 

09.11.2021.

Līdz 22.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

VAI

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

9.

 

Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības

 

 

 

10.11.2021.

 

 

 

 

 

 

Līdz 22.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

10.

Personāla vadība

 

10.11.-11.11.2021.

 

Līdz 22.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

VAI

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

11.

Dienesta etiķete

 

12.11.2021.

 

Līdz 29.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

VAI

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

12.

Latviešu valoda juridiskajos dokumentos

 

15.11.2021.

Līdz 29.10.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

 

 

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

VAI

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

13.

Pasākumi nelikumīgu medību, makšķerēšanas un zvejas prevencijā un atklāšanā

 

16.11.2021.

 

Līdz 29.10.2021

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

 

attālināti

Tiešsaistē, izmantojot Cisco WEBEX Meetings videokonferenču platformu

 

14.

Šaušanas instruktors - 2

 

06.12.-09.12.2021.

 

Līdz 19.11.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

15.

Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē

 

08.12.2021.

 

Līdz 19.11.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

 

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

16.

Terorisma izpausmes un reaģēšana teroristiska rakstura uzbrukumu gadījumā

 

14.12.2021.

Līdz 26.11.2021.

 

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts:

ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10, Rīga)