d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns   > Izvēles kursi   > Galvenā kriminālpolicijas pārvalde - izvēles programmas
 

Galvenā kriminālpolicijas pārvalde - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas izvēles pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES)

Valsts policijas GALVENĀS KRIMINĀLPOLICIJAS PĀRVALDES amatpersonām

no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 28.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums 

Izpildes vieta 

1.

Valsts kompetences akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā

18.09.2018.

līdz 10.09.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 324.auditorijā 

2.

Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis) 23.-24.10.2018.

līdz 12.10.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 212.auditorijā

3.

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu, nelikumīgām medībām un zveju, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības. 24.10.2018.

līdz 12.10.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

 

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 333.auditorijā

4.

Darbs ar “Microsoft Excel” un “Microsoft Powerpoint” lietojumprogrammu 16.11.2018.

līdz 05.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 315.auditorijā

 5.  IeM, IC, IIIS, VP, Ārējo datu bāzu izmantošana  06.12.2018.  
līdz 26.11.2018.

Tatjana Varša

(tel:46276, e-pasts: tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10) 
mācību korpusa 315.auditorijā