e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide
 

Profesionālā pilnveide

Profesionālās pilnveides izglītības mērķis ir nodrošināt policijas darbinieku profesionālo pilnveidi.

Informācija par mācībām pieejama: https://intranet.vp.gov.lv/page/regionalas-klases

 

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļa nodrošina profesionālo pilnveidi atbilstoši izstrādātām un saskaņotām profesionālās pilnveides programmām, rada iespēju policijas darbiniekiem paaugstināt profesionālo līmeni, apgūt jaunu kvalifikāciju un praktiskās iemaņas, izmantojot tālmācības moduļus, sniedz palīdzību Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību ikdienas apmācību organizēšanā un profesionālo zināšanu pārbaudē.

 

Valsts policijas koledža piedāvā apgūt:

  • pieaugušo neformālās izglītības programmas (8-160 akadēmiskās stundas).
  • licencēta profesionālā pilnveides izglītības programma  ''Informācijas tehnoloģiju izmantošana noziedzīgu nodarījumu apkarošanā'' (160 akadēmiskās stundas).
  • licencēta profesionālā pilnveides izglītības programma  ''Policijas darba pamati'' (960 akadēmiskās stundas).

 

Valsts policijas koledža pieaugušo neformālās izglītības programmu realizācijai ir izstrādājusi trīs mācību plānus, kas nodrošina Valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem paaugstināt profesionālo līmeni, apgūt jaunu kvalifikāciju un praktiskās iemaņas:

  • Prioritārais plāns (pamatojoties uz2018.gada 28.decembra Valsts policijas pavēli Nr.7253 „Par Valsts policijas 2019.gada darba plāna apstiprināšanu” un 2019.gada 24.janvāra Valsts policijas vadības uzdevumu Nr.20/46269 „Par stratēģisko virzienu noteikšanu”.)
  • Izvēles plāns (pēc nepieciešamības struktūrvienības vadītājs var pieteikt darbiniekus mācībām vai policijas darbinieks individuāli var pieteikties apmeklēt mācības.)
  • VPK piedāvā (pēc nepieciešamības struktūrvienības vadītājs var pieteikt darbiniekus mācībām vai policijas darbinieks individuāli var pieteikties apmeklēt mācības.)

 

Pēc profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas noklausīšanās policijas darbinieks saņem atbilstošas programmas beigšanas apliecību.