a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Kursu plāns
 

Kursu plāns

Valsts policijas koledža piedāvā iespēju policijas darbiniekiem apmeklēt pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības.

Koledža ir izstrādājusi trīs mācību plānus, kas nodrošina Valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem paaugstināt profesionālo līmeni, apgūt jaunu kvalifikāciju un praktiskās iemaņas:

  • Prioritārais plāns (pamatojoties uz 2015.gada 29.decembra Valsts policijas pavēli Nr.4981 „Par Valsts policijas 2016.gada darba plāna apstiprināšanu”, 2014.gada 3.oktobra LR Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.1-12/2226 „Par Valsts policijas darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 30.maija Valsts policijas pavēli Nr.2143 “Par Valsts policijas attīstības koncepcijas īstenošanu”.)
  • Izvēles plāns (pēc nepieciešamības struktūrvienības vadītājs var pieteikt darbiniekus mācībām vai policijas darbinieks individuāli var pieteikties apmeklēt mācības.)
  • VPK piedāvā (pēc nepieciešamības struktūrvienības vadītājs var pieteikt darbiniekus mācībām vai policijas darbinieks individuāli var pieteikties apmeklēt mācības.)