b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   >
 
   
  Iekšlietu 
darbības joma
Pāriet uz struktūru   
 

 

Pienākumi:
atbalstīt un aizstāvēt Koledžas izglītojamo tiesības un intereses;
organizēt Koledžas izglītojamo sapulces un veikt aptaujas par dienesta apstākļiem Koledžā un Nodrošinājuma valsts aģentūras dienesta viesnīcā;
Pašpārvaldes sēdēs sniegt priekšlikumus par iespēju iesaistīties dažādos pasākumos (piemēram, labdarības akcijās, talkās, sociālajos projektos, Eiropas Savienības struktūrfondu projektos).;
 
 
Valdemārs Timofējevs
   
 

 MOTO: "" //