d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   >
 
   
  Finanšu 
darbības joma
Pāriet uz struktūru   
 

 

Pienākumi:
Pašpārvaldes sēdēs sniegt priekšlikumus kolektīvo pasākumu  un reprezentācijas priekšmetu iegādei;
sagatavot tāmes projektu atbilstoši Iekšlietu ministrijas iekšējiem noteikumiem par kolektīvo pasākumu finansēšanas kārtību un Iekšlietu ministrijas iekšējiem noteikumiem par reprezentācijas pasākumu finansēšanas kārtību, pamatojoties uz kārtējā gadā Koledžai piešķirto finansējumu, kas paredzēts preču un pakalpojumu iegādes organizēšanai, kā arī uz apstiprinātu Pašpārvaldes darba un aktivitāšu plānu;
atbildēt par Pašpārvaldei piešķirtā budžeta savlaicīgu apgūšanu un iesniegt Pašpārvaldē sēdēs priekšlikumus par nākamajā saimnieciskajā gadā nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi;
Pašpārvaldes sēdēs sniegt atskaiti par Pašpārvaldei piešķirtā budžeta izlietojumu;
Rihards Raibarts
   
 

 MOTO: " " //