c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   >
 
   
  Administrators
Pāriet uz struktūru   
 

 

Pienākumi:
Vadīt un koordinēt SP darbu un kopsapules;
Katra mēneša pēdējā nedēļā,iesniegt apkopotu ziņojumu SP par paveiktajiem uzdevumiem;
Izstrādāt inovatīvas idejas SP darbības uzlabošanai, SP aktivitāšu palielināšanai;
Deleģēt pienākumus SP locekļiem saistībā ar to amata veicamajiem pienākumiem;
Informēt SP locekļus par notiekošajām aktivitātēm;
Izvērtēt SP darbības rezultātus;
Uzraudzīt virzienu darbību un SP locekļu iesaisti tajā, kā arī iesaistīties virzienu veicamajos darbos;
Risināt SP iekšējās problēmas;
Izstrādāt SP iekšējās kārtības noteikumus;
Četras dienas pirms SP locekļu oficiālās sanākšanas kopsapulcē, izsūtīt SP locekļiem darba kārtību un informēt par apspriežamajiem jautājumi;
Organizēt sadarbību ar Latvijas Studentu apvienību (turpmāk –LSA) un citām augstskolu pašpārvaldēm un organizācijām;
Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar Koledžas vadību un administrāciju;
Nodrošināt SP oficiālā viedokļa paušanu visās Koledžas institūcijās, kā arī vietējā un starptautiskajā mērogā.
Alise Ozola
   
 

MOTO: Izver sapni caur saules staru, garu, garu un saki pats sev – es visu varu.