d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Izglītojamiem   > Studējošo pašpārvalde   > Par studējošo pašpārvaldi
 

Par studējošo pašpārvaldi

 

   
Sastāvs
     
 

Kas mēs esam?

Valsts policijas koledžas (turpmāk-Koledža) Studējošo pašpārvalde (turpmāk-Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija Koledžā.

Koledžas Pašpārvalde ir īstā vieta tiem studentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties studentijas norisēs.

 
 
Samanta Spurķe   Dana Gakute
  Aleksandrs Kravčuks
   
             
Dana Kozlovska   Amanda Mažajeva   Herta Bāgante
  Santa Renāte Sidorova
     

 

 
SP mērķis:

aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās.
   
SP uzdevumi:

- Veicināt Koledžas kadetu sabiedrisko dzīvi un organizēt kolektīvos pasākumus;
- Sagatavot darba un aktivitāšu plānu nākamajam gadam;
- Sniegt priekšlikumus Koledžas vadības institūcijām un lēmējinstitūcijām, kā arī Koledžas struktūrvienību vadītājiem studiju (mācību) procesa uzlabošanai;
- Sadarbībā ar Koledžas struktūrvienībām un personālu organizēt un piedalīties Koledžas popularizēšanas pasākumos.
 

Ievēlēšana SP:

 Ievēlēšanai Pašpārvaldē var pretendēt studiju programmas studējošais, kurš nav disciplināri sodīts un viņam nav ētikas pamatprincipu un uzvedības noteikumu pārkāpumu.
Pašpārvaldes locekli Pašpārvaldē ievēl uz studiju programmas apguves laiku. Pašpārvaldes locekļi Pašpārvaldē darbojas līdz piektajam semestrim.
Pašpārvaldes priekšēdētājs organizē Pašpārvaldes vēlēšanas, ja Pašpārvaldes darbības laikā Pašpārvaldes locekļa vieta kļūst vakanta.
Uz piektā semestra Pašpārvaldes locekļu vakantajām vietām Pašpārvaldes vēlēšanas organizē septembra otrajā nedēļā.

 

 Nolikums (atvērt šeit)