d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Izglītojamiem   > Neklātiene
 

Neklātiene

2019./2020. studiju gada studiju sesijas un kvalifikācijas prakses (atvērt šeit)

publicēts 2020.gada 5.februārī

Valsts noslēguma pārbaudījuma teoretiskās daļas atkārtojuma jautājumi
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā „Policijas darbs” (atvērt šeit)

publicēts 2019.gada 23.jūlijā

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas “Policijas darbs”
nepilna laika neklātienes 2015 8N, 2015 9N un 2015 10N studiju grupu
studējošo kvalifikācijas darba izstrādes kārtība (atvērt šeit)

publicēts 2018.gada 25.jūlijā

Jautājumi kvalifikācijas eksāmenam pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā „Policijas darbs” (atvērt šeit)

publicēts 2018.gada 25.jūlijā

Pedagogu konsultāciju grafiks (atvērt šeit)
publicēts 2019.gada 3.septembrī