d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Profesionālās pilnveides izglītība
 

Profesionālās pilnveides izglītība

Profesionālās pilnveides izglītības mērķis ir nodrošināt policijas darbinieku profesionālo pilnveidi.

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļa nodrošina profesionālo pilnveidi atbilstoši izstrādātām un saskaņotām profesionālās pilnveides programmām, rada iespēju policijas darbiniekiem paaugstināt profesionālo līmeni, apgūt jaunu kvalifikāciju un praktiskās iemaņas, izmantojot tālmācības moduļus, sniedz palīdzību Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību ikdienas apmācību organizēšanā un profesionālo zināšanu pārbaudē.

Valsts policijas koledža piedāvā apgūt:

·  profesionālās pilnveides programmas (8-160 akadēmiskās stundas);

·  licencēta profesionālā pilnveides izglītības programma  ''Policijas darba pamati'' (960 stundas).

Pamatuzdevums ir Valsts policijas darbinieku neformālās izglītības ieguves procesa sistematizēta organizēšana un nodrošināšana teritoriālajās struktūrvienībās.

Pēc profesionālās pilnveides programmas noklausīšanās policijas darbinieks saņem atbilstošas programmas beigšanas apliecību.