a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Uzņemšanas noteikumi
 

Uzņemšanas noteikumi

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (klātiene):

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2018./2019.mācību gadam.

1.pielikums  2.pielikums  3.pielikums  4.pielikums  5.pielikums  6.pielikums  

Mācību ilgums – viens gads.

Elektroniskā reģistrēšanās vai dokumentu iesniegšana Koledžā mācībām klātienē notiek - otrajā uzņemšanā - no 2018.gada 25.jūnija līdz 2018.gada 6.jūlijam.

Reģistrēšanās arodizglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu: www.e-studijas.vp.gov.lv , ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā  internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10 vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

Ja reflektants uzņemšanai reģistrējies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1. pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 14,49 EUR, maksāšanas mērķī norādīt:  21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

 • Iesniegums (1.pielikums);
 • Reflektanta anketa (2.pielikums);
 • Pases vai personas apliecības kopija;
 • Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi;
 • citus dokumentus, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.


Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē
, tad amatpersona iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu (1.pielikums);
 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
 • dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi;
 • citus dokumentus, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.”. Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

 Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 10, Rīgā) - otrajā uzņemšanā –  2018.gada 10. un 11.jūlijā.

Reflektantam jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

 • Fiziskā sagatavotība, saskaņā ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 (atvērt šeit).
 • Vērīguma un atmiņas pārbaudes tests
 • Psiholoģiskā testēšana

Reflektants veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudi medicīniskajā komisijā veic - otrajā uzņemšanā – 2018.gada 12., 17., 19 un 24.jūlijā.

 

Rezultātu paziņošana: Otrajā uzņemšanā – 2018.gada 31.jūlijā.

Līguma slēgšana: 2018.gada no 1.-3.augustam.

Mācību sākums: Otrajā uzņemšanā – 2018.gada 3.septembrī.

 


 


 

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma:

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2018./2019.akadēmiskajam gadam. 

1.pielikums, 2.pielikums   3.pielikums  4.pielikums  

Tiesības studēt Koledžas izglītības programmā:

- pilna laika klātienes studijās – personām, ar vidējo izglītību, kuras izpildījušas Koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” uzņemšanas prasības un uzrādījušas augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus (turpmāk – reflektants) vai Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) (nosacījums attiecībā uz reflektantu uzņemšanas kārtību ir spēkā gadījumā, ja Valsts policijas noteikto studiju vietu skaitu nav iespējams nokomplektēt no amatpersonu vidus);

-nepilna laika neklātienes studijās – tikai amatpersonām.

 

Studiju ilgums –Pilna laika klātienē – 2,5 gadi un nepilna laika neklātienē - 3 gadi.

Reģistrēšanās izglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu www.e-studijas.vp.gov.lv,  ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā  internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10 vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

Elektroniskā reģistrēšanās vai dokumentu iesniegšana Koledžā klātienē:

- pilna laika klātienē – no 2018.gada 2.jūlija līdz 4.jūlijam

-nepilna laika neklātienē – no 2018.gada 25.jūnija līdz 10.augustam

 

Ja reflektants vai amatpersona uzņemšanai reģistrējusies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju studijām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

- iesniegums;

- pases vai personas apliecības kopiju;

-vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;

-dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi;

-citus dokumentus, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.

 

!!! Dokuments, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju studijām saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis" pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 14,49 EUR, maksāšanas mērķī norādīt "21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa";

Iestājpārbaudījumu laiks: 2018. gada 10. jūlijā.

Rezultātu paziņošana Valsts policijas koledžas mājas lapā: 2018. gada 13.jūlijā.

Studiju līguma slēgšana:

 - pilna laika klātienē 2018. gada 1.augustā;

 - nepilna laika neklātienē no 2018. gada 13.augusta līdz 24.augustam.

Studiju sākums:

- pilna laika klātienē – 2018. gada 3. septembris;

- nepilna laika neklātienē Koledžā Rīgā – 2018. gada 3. septembris;

- nepilna laika neklātienē Koledžas Latgales filiālē – 2018. gada 10. septembris.