a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Uzņemšanas noteikumi
 

Uzņemšanas noteikumi

 Iestājpārbaudījumu fiziskās sagatavotības normatīvu prasības – metodiskie ieteikumi >>> 

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (klātiene):

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2019./2020.mācību gadam. (atvērt šeit)

1.pielikums 3.pielikums

Mācību ilgums – viens gads.

Elektroniskā reģistrēšanās vai dokumentu iesniegšana Koledžā mācībām klātienē notiek - uzņemšanā - no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 8.februārim.

Reģistrēšanās arodizglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu: https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana , ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā  internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10, vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

Ja reflektants uzņemšanai reģistrējies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1. pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 14,49 EUR, maksāšanas mērķī norādīt:  21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu (1.pielikums);
 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības dokumenta ekspertīzi, ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

 

 Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 10, Rīgā) -  uzņemšanā –  2019.gada 19. un 20.februārī.

Reflektantam jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

 • fiziskā sagatavotība, saskaņā ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 (atvērt šeit);
 • vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaudes tests;
 • psiholoģiskā testēšana.

 

 

Reflektants, kurš nokārtojis konkursa pirmās kārtas iestājpārbaudījumus. Koledža nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīnas ekspertīzes komisiju, veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei  uzņemšanā – 2019.gada 28. februārī un 5.martā.

 

Reflektants uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi ņem šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinumu (izziņu) par veselības stāvokli(iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pasi ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026, 4. stāvā, tālruņi 67829959, 67829975.

Konkursa iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana Koledžas mājas lapā, sadaļā  "Aktualitātes": uzņemšanā – 2019.gada 14.martā.

Mācību sākums: uzņemšanā – 2019.gada 25.martā.

 

Informāciju par uzņemšanas procesu reflektants var saņemt Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa tālruni 67219642, 67219089 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi, izglitiba@koledza.vp.gov.lv  vai Koledžas Latgales filiālē pa tālruni 65403264 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi, koledza@latgale.vp.gov.lv.

 

 

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma:

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2019./2020.akadēmiskajam gadam.