f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Uzņemšanas noteikumi
 

Uzņemšanas noteikumi

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (klātiene):

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2018./2019.mācību gadam.

1.pielikums  2.pielikums  3.pielikums  4.pielikums  5.pielikums  6.pielikums  

Mācību ilgums – viens gads.

Dokumentus var iesniegt personas ar vidējo izglītību!

Dokumentu iesniegšanas laiks –

 • Pirmajā uzņemšanā no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 19.janvārim;
 • Otrajā uzņemšanā - no 2018.gada 9.jūlija līdz 2018.gada 20.jūlijam.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga vai Valsts policijas koledžas Latgales filiāle, Vaļņu iela 27, Daugavpils.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums (1.pielikums);
 • Reflektanta anketa (2.pielikums);
 • Pases vai personas apliecības kopija;
 • Autobiogrāfija;
 • Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
 • Raksturojumu no pēdējās darbavietas vai mācību iestādes;
 • Ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām;
 • Trīs fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 12,05 EUR, maksāšanas mērķī norādīt:  21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa.

Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 10, Rīgā)

 • Pirmajā uzņemšanā – no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 31.janvārim;
 • Otrajā uzņemšanā – no 2018.gada 30.jūlija līdz 2018.gada 1.augustam.

Reflektantam jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

 • Fiziskā sagatavotība, saskaņā ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 (atvērt šeit).
 • Vērīguma un atmiņas pārbaudes tests
 • Psiholoģiskā testēšana

Reflektants veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudi medicīniskajā komisijā veic:

 • pirmajā uzņemšanā – no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada 7.februārim;
 • otrajā uzņemšanā – no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 8.augustam.

Rezultātu paziņošana:

 • Pirmajā uzņemšanā – 2018.gada 19.februārī;
 • Otrajā uzņemšanā – 2018.gada 20.augustā.

Mācību sākums 

 • Pirmajā uzņemšanā – 2018.gada 5.martā;
 • Otrajā uzņemšanā – 2018.gada 3.septembrī.

 

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (neklātiene):

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2018./2019.mācību gadam.

1.pielikums  2.pielikums  3.pielikums  4.pielikums  5.pielikums  6.pielikums 

Mācību ilgums – viens gads.

Dokumentu iesniegšanas laiks – no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums (1.pielikums);
 • Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
 • Raksturojums - rekomendācija saskaņota ar Valsts policijas struktūrvienības priekšnieku, kas izsniegta ne agrāk kā pirms diviem mēnešiem no dokumentu iesniegšanas brīža;
 • Trīs fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);
 • Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām neklātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi; Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis" pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 12,05 EUR, maksāšanas mērķī norādīt "21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa".

Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 10, Rīgā) 2018.gada 15.augustā

Reflektantam jākārto šāds iestājpārbaudījums: vērīguma un atmiņas pārbaudes tests.

Rezultātu paziņošana 2018.gada 15.augusts.

Mācību sākums 2018.gada 6.septembrī

 

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma:

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2018./2019.akadēmiskajam gadam.

1.pielikums  2.pielikums   3.pielikums  4.pielikums  

Tiesības studēt Valsts policijas koledžas izglītības programmā ir Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Reflektantam jāatbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:

 • iegūta otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija – ierindas sastāva policists;
 • iegūta vidējā izglītība un dienesta laiks Valsts policijā ir ne mazāk kā 1 gads. 

Studiju ilgums –

 • Pilna laika klātienē – 2,5 gadi;
 • Nepilna laika neklātienē - 3 gadi.

Dokumentu iesniegšanas laiks – no 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 4. jūlijam.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums (1.pielikums);
 • Autobiogrāfija;
 • Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas - latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā, uzrādot to oriģinālus;
 • Ja ir apgūta Koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs", izsniegtā atestāta par arodizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot to oriģinālus;
 • Raksturojums no dienesta vietas, kas izsniegts ne agrāk kā pirms diviem mēnešiem no dokumentu iesniegšanas brīža;
 • 4 fotogrāfijas (3x4);
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • Dokuments, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju studijām saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis" pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 12,05 EUR, maksāšanas mērķī norādīt "21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa";
 • citi dokumenti, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.

Reflektantiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

 • vispārējais intelekta tests;
 • atlases intervija (pārrunas).

Iestājpārbaudījumu laiks: 2018. gada 9. jūlijā.

Rezultātu paziņošana Valsts policijas koledžas mājas lapā: 2018. gada 12. jūlijā.

Reģistrēšanās studijām un līguma slēgšana:

 • Pilna laika klātiene - 2018. gada 18. jūlija līdz 2018. gada 20. jūlijam;
 • Nepilna laika neklātiene - 2018. gada 18. jūlija līdz 2018. gada 20. jūlijam.

Studiju sākums:

 • Pilna laika klātiene - 2018. gada 1. augusts;
 • Nepilna laika neklātiene Koledža Rīgā - 2018. gada 3. septembris;
 • Nepilna laika neklātiene Koledža Latgales filiālē - 2018. gada 10. septembris.