f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Uzņemšanas noteikumi
 

Uzņemšanas noteikumi

 Iestājpārbaudījumu fiziskās sagatavotības normatīvu prasības – metodiskie ieteikumi >>> 

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (klātiene):

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2020./2021.mācību gadam. (atvērt šeit)

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2019./2020.mācību gadam. (atvērt šeit)

Mācību ilgums – viens gads.

Elektroniskā reģistrēšanās vai dokumentu iesniegšana Koledžā mācībām klātienē notiek - no 2020.gada 27.janvāra līdz 2020.gada 31.janvārim.

Reģistrēšanās arodizglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu: https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana , ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā  internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10, vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

Ja reflektants uzņemšanai reģistrējies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1. pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 14,49 EUR, maksāšanas mērķī norādīt:  21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu (1.pielikums);
 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības dokumenta ekspertīzi, ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

 

 Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 10, Rīgā) -  no 2020.gada 4.februāra līdz 2020.gada 7.februārim.

Reflektantam jākārto šādi iestājpārbaudījumi:

 • fiziskā sagatavotība, saskaņā ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 (atvērt šeit);
 • vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaudes tests;
 • psiholoģiskā testēšana.

 

 

Reflektants, kurš nokārtojis konkursa pirmās kārtas iestājpārbaudījumus. Koledža nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīnas ekspertīzes komisiju, veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei  no 2020.gada 12.februāra līdz 2020.gada 14.februārim.

 

Reflektants uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi ņem šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinumu (izziņu) par veselības stāvokli(iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pasi ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026, 4. stāvā, tālruņi 67829959, 67829975.

Konkursa iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana Koledžas mājas lapā, sadaļā  "Aktualitātes":  2020.gada 3.martā.

Reģistrēšanās studijām un līguma slēgšana: 2020.gada 5.martā

Mācību sākums: 2020.gada 9.martā.

 

Informāciju par uzņemšanas procesu reflektants var saņemt Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa tālruni 67219642, 67219089 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi, izglitiba@koledza.vp.gov.lv  vai Koledžas Latgales filiālē pa tālruni 65403264 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi, koledza@latgale.vp.gov.lv.

 

 

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma:

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" 2019./2020.akadēmiskajam gadam.

1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums.

Tiesības studēt Koledžas izglītības programmā:

- pilna laika klātienes studijās – personām, ar vidējo izglītību, kuras izpildījušas Koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” uzņemšanas prasības un uzrādījušas augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus (turpmāk – reflektants) vai Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) , uzņemšana klātienes mācībām notiek konkursa kārtībā, ko organizē divās atlases kārtās. Amatpersonas konkursa pirmajā kārtā nepiedalās.;

-nepilna laika neklātienes studijās – tikai amatpersonām.

 

Studiju ilgums –Pilna laika klātienē – 2,5 gadi un nepilna laika neklātienē - 3 gadi.

Reģistrēšanās izglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu www.e-studijas.vp.gov.lv,  ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10 vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

Elektroniskā reģistrēšanās vai dokumentu iesniegšana Koledžā klātienē:

- pilna laika klātienē – no 2019.gada10.jūlija līdz 12.jūlijam

-nepilna laika neklātienē – no 2019.gada 1.jūlija līdz 1.augustam

 

Ja reflektants vai amatpersona uzņemšanai reģistrējusies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju studijām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

- iesniegums;

- pases vai personas apliecības kopiju;

-vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;

-dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi;

-citus dokumentus, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.