d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Arodizglītības programma
 

Arodizglītības programma

Uzņemšanas noteikumi >>>

 

 

ARODIZGLĪTĪBAS

PROGRAMMA

’’Policijas darbs’’

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA UN

REĢISTRĒŠANA

mācībām klātienē

04.02.2019. 08.02.2019.

KONKURSA

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU

NORISE

mācībām klātienē

19.02.2019. 20.02.2019.

KUR

Valsts policijas koledžā

Ezermalas ielā 10, Rīga un Latgales filiālē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27


KONKURSU NORISE

 • Dokumentu pieņemšana un reģistrēšana
 • Konkursa iestājpārbaudījumi:
  • fiziskās sagatavotības pārbaudījums
  • vērīguma un atmiņas pārbaudes tests
  • psiholoģiskā novērtēšana
 • Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija
 • Uzņemšanas komisijas lēmums
 • Rezultātu paziņošana Koledžas mājaslapā
Papildus informācija: www.policijas.koledza.gov.lv
 

Papildus informācija

Pieteikšanās dokumentu pieņemšana un reģistrēšana apmācībām klātienē

14,49 EUR

 

Reflektants veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudi medicīniskajā komisijā veic

28.02.2019. un 05.03.2019.

 

Konkursa rezultātus publicē Koledžas mājaslapā internetā

mācībām klātienē

14.03.2019.

 

Reģistrēšanas mācībām un mācību līgumu slēgšana

mācībām klātienē

20.03.2019.

 

Mācību sākums:

mācībām klātienē

25.03.2019.

 

 

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

 Vispārīgie mērķi:

 • Iemācīties darboties patstāvīgi:
 • Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • Izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • Iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju, kura nozīmīga profesionālajai darbībai.

ĪSTENOŠANAS ILGUMS:

1 gads

(1560)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS TERMIŅŠ 28.12.2015 -20.04.2021

 SPECIFISKIE MĒRĶI:

 • Sabiedriskas kārtības nodrošināšana:
 • Reglamentējošo un normatīvo dokumentu prasību pārzināšana;
 • Taktiski pareiza policijas darba organizēšana;
 • Noziedznieku aizturēšana;
 • Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzība taktisko paņēmienu pielietošana;
 • Pirmā palīdzības sniegšanās;
 • Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanā;
 • Sakaru un tehnisko līdzekļu pielietošanā

 Kvalifikācijas prakse

 Kadets, apgūstot arodizglītības programmu "Policijas darbs", iegūst un pilnveido zināšanas un nostiprina praktiskās iemaņas divos kvalifikācijas prakses posmos:

 1.Posms – 160 stundu apjomā:

 2.Posms – 400 stunda apjomā

 Klasifikācijas EKSĀMENS, kuru veido divas daļas:

 • Teorētiskā daļa
 • Praktiskā daļa

 TEORĒTIEKĀ DAĻA

 Eksaminējamais kārto rakstiski, pārbauda zināšanas  un izpratni  šādos mācību priekšmetos:

 • Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību pamati;
 • Administratīvā pārkāpumu tiesības;
 • Policijas tiesības
 • Policijas taktika

 PRAKTISKĀ DAĻA

Eksaminējamais veic praktiskus uzdevumus, kuros pārbauda praktiskā iemaņas:

 • Pirmā palīdzība;
 • Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzības taktika
 • Kriminālistikas pamati
 • Šaušanas mācība

Piešķiramā kvalifikācija:

VALSTS POLICIJAS JAUNĀKAIS INSPEKTORS